Home About Browse Search
Svenska


Hecktor, Love, 2013. Vinterskador på vedartade buskar och träd . First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
340kB

Abstract

Det finns idag en efterfrågan på ett bredare sortiment av lignoser, samtidigt behöver växterna vara tåliga för att klara av det svenska tempererade klimatets vintrar. Vinterskador kan bli både omfattande och kostsamma.
Denna litteraturstudie beskriver hur tempererade lignoser klarar av vinterns påfrestningar genom att utveckla fysiologisk knoppvila och köldhärdighet. Arbetet går in på betydelsen av provenienser som handlar om genetiska skillnader för knoppvilans längd och för hur snabbt köldhärdigheten utvecklas på hösten. Arbetet beskriver också skadebilder som uppkommer på stammar, grenar och rötter, förklarar varför dessa uppkommer och hur förekomsten kan minskas. Skadebilder som tas upp i detta arbete är solbränna, frostsprickor, frosttorka och uppfrysning.

,

Today there is a demand for a wider assortment of shrubs and trees, while the plants need to be hardy to withstand winters in Swedish temperate climate. Winter damages can be both extensive and costly. This study describes how stems, branches and roots of woody plants cope with winter stress by developing dormancy and cold hardiness. The study is also about the importance of provenances which has to do with genetic differences for how quickly cold hardiness is lost during the spring and developed in the autumn. The work also describes how injuries on stems, branches and roots occurs and are recognised and how the occurrence of them can be reduced. Winter damages described in this work are sunburn, frost cracks, frost drought and frost heaving.

Main title:Vinterskador på vedartade buskar och träd
Authors:Hecktor, Love
Supervisor:Lindqvist, Hans and Nordmark, Lotta
Examiner:Karlén, Helena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:köldskador, vinterskador, knoppvila, köldhärdighet, solbränna, frostsprickor, frosttorka, uppfrysning, underkylning, fryspunktssänkning, extracellulär frysning, intracellulär frysning, acklimatisering, deep supercooling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2207
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2207
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2013 14:43
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics