Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Erik and Helgée, Sebastian, 2012. Skogsbränsleuttag vid förstagallring och dess påverkan på beståndsutveckling : simulering i Heureka med olika skötselprogram. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
721kB

Abstract

Stands where pre commercial thinning has been ignored or inadequate often tend to have high stem density and low average diameter when they reach heights of thinning. In such stands, it can often be expensive to do a conventional pulpwood harvest as a first thinning. This study investigates the development of the stands and the economic outcome of forest fuel extraction, or a combined harvest as alternatives to the ordinary pulpwood harvest. Simulations in Heureka StandWise were performed for two thin and dense stands, which were constructed by data from the Swedish National Forest Inventory. The simulations show that the extraction of forest fuel in first thinning at an early stage can provide higher net revenue compared to conventional pulpwood harvest at the same time or later. An early forest fuel extraction or a combined harvest resulted in higher present value for the entire rotation period. The study indicates that forest fuel prices and productivity of forest fuel harvest has a major impact on which option should be selected.

,

Bestånd där röjning uteblivit eller varit bristfällig är ofta stamtäta och har låg medeldiameter när de växer in i gallringsfas. I sådana bestånd kan det ofta vara dyrt att göra ett konventionellt massavedsuttag som förstagallring. Den här studien undersöker beståndsutvecklingen och det ekonomiska utfallet av att göra ett skogsbränsleuttag i form av helträd eller ett kombinerat uttag av massaved och GROT som alternativ till det ordinära massavedsuttaget. Simuleringar i Heureka StandWise har genomförts för två klena och stamtäta typbestånd, vilka är konstruerade av data från riksskogstaxeringen. Simuleringarna visar att uttag av skogsbränsle i förstagallringar i ett tidigt skede kan ge ett bättre netto jämfört med konventionellt massavedsuttag vid samma tidpunkt eller senare. Ett tidigt skogsbränsleuttag eller ett kombinerat uttag resulterade i ett högre nuvärde för hela omloppstiden. Studien pekar på att skogsbränslepriset och produktivitet vid skogsbränsleskörd har stor inverkan på vilket alternativ som bör väljas.

Main title:Skogsbränsleuttag vid förstagallring och dess påverkan på beståndsutveckling
Subtitle:simulering i Heureka med olika skötselprogram
Authors:Olsson, Erik and Helgée, Sebastian
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:27
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:skogsbränsle, biobränsle, gallring, eftersatta bestånd och konfliktbestånd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2194
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2194
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2013 12:50
Metadata Last Modified:23 Apr 2013 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics