Home About Browse Search
Svenska


Lindén, Helena and Olofsson, Matilda, 2012. Bilar eller blåmesar? : rehabiliteringsvärdet i Umeås tätortsnära skogar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Nature´s healing capacity is well known and is today an important asset in the protection against stress. Noise problems in cities and it´s green spaces are increasing which in turn provokes stress and in the long term can lead to cardiovascular diseases. To promote people’s health it is important that natural environments have good soundscapes, research show that visiting natural surroundings and listening to sounds of nature promote rehabilitation and relief stress. The purpose of this essay is to determine the value of rehabilitation in forests in Carlshem and Röbäck. By reviewing literature and through field studies, the forests have been evaluated according to criteria specified in earlier studies. Forests for rehabilitation should be bright and have a certain number of stems, age and height. The soundscape in the forests was valued both with noise measurement tools and through subjective evaluation. The results show that the forest in Carlshem is a good rehabilitation forest according to the forest criteria but the traffic noise is high which reduces its potential. The forest in Röbäck fulfills the subjective forest and has a good soundscape but does not fulfill the objective criteria. The subjective criteria are the most important one for rehabilitation forests and the forest in Röbäck can therefore be recommended to patients. Sufficient green areas with good soundscape in cities should be recognized as important to the citizen’s health. Hopefully future research will further examine the impact of noise in forests for rehabilitation.

,

Att naturen har en läkande kraft är känt sedan länge och den är idag en viktig tillgång som en ventil mot samhälles stress. Bullernivåerna ökar i städerna och dess grönområden. Långvarig bullerexponering kan leda till stress och på sikt hjärt- och kärlsjukdomar. För att förbättra folkhälsan är det viktigt att naturmiljöer har ett gott ljudlandskap då forskningen visar att vistelse i naturmiljö med naturljud kan ge rehabilitering samt verka förebyggande mot stress. Det övergripande syftet med det här kandidatarbetet är att fastställa rehabiliteringsvärdet i Carlshemsskogen samt Röbäcksskogen. Genom litteraturstudie och mätningar i fält har skogarna utvärderats utifrån kriterier angivna i tidigare studier. Rehabiliteringsskogen ska vara ljus och öppen samt ha ett visst stamantal, ålder och höjd. Ljudmiljön i skogarna bedömdes akustiskt med ljudmätare och subjektivt av författarna. Resultaten visar att Carlshemsskogen är en bra rehabiliteringsskog utifrån de skogliga kriterierna men att mycket trafikbuller förekommer vilket minskar dess potential. Skogen i Röbäck uppfyller de subjektiva kriterierna för en rehabiliteringsskog samt har en god ljudmiljö men de skogliga kriterierna uppfylls ej. Då den subjektiva bedömningen anses vara den viktigaste så är skogen i Röbäck en godtagbar rehabiliteringsskog och kan därmed rekommenderas till patienter. Grönområden med låga bullernivåer bör bevaras i städerna då de fyller en viktig funktion för invånarna. Förhoppningsvis kan framtidens forskning närmare undersöka buller och dess påverkan på rehabilitering.

Main title:Bilar eller blåmesar?
Subtitle:rehabiliteringsvärdet i Umeås tätortsnära skogar
Authors:Lindén, Helena and Olofsson, Matilda
Supervisor:Lundell, Ylva and Valinger, Erik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:24
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:stress, buller, rehabilitering, skogsskötsel, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2191
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2191
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 13:59
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 13:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics