Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Björn, 2012. Samband mellan laserdata och fältdata. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
679kB

Abstract

To make it easier for forestry planning the forest owners needs data which describe characteristics of the forest. Such data you usually get from some type of inventory. A relatively new technology which probably is getting more important in the future, is laser scanning because of lower costs. But because the laser technology is relatively new you need to compare it with conventional inventory technologies to get better understanding of the possibilities the laser technology gives. This work intends to estimate field measured characteristics of the forest from laser data with help of regression analysis and then see which of the field measured properties that best could be estimated and which laser variables that gave the best results.
This study shows that heights has the best estimates, but biomass, diameter and volume also gives good estimates. How stem numbers and age does not give equally good estimates. Which probably depends on that these variables only measured indirect by characteristics which is correlated with these data. The coefficient of determination and RMSE % become; high 88,6 %, 8 %; biomass 79,1 %, 23,3 %; diameter 78,3 %, 13,7%; volume 73,8 %, 29 %; stem number 66,4 %, 36 %; and for age 63,5 %, 27 %.
The laser variables which seem to be most important were percentiles and different ratios which describe density of points. In the future there is a great potential for laser scanning which can be used for inventories in forest planning.

,

För att underlätta för skoglig planering behöver man inom skogsbruket data som beskriver egenskaper hos skogen. Sådana data får man vanligtvis ifrån någon form av inventering. En relativt ny teknik som förmodligen kommer att bli viktig i framtiden är laserskanning, på grund av lägre kostnader. Men i och med att lasertekniken är relativt ny så bör man jämföra den med konventionell inventeringsteknik för att få bättre förståelse för de möjligheter lasertekniken ger och bättre förstå när och hur man kan utnyttja den. Detta arbete syftar till att skatta fältmätta egenskaper hos skogen utifrån laserdata genom regressionsanalys inom ett område i Västerbotten och sedan se vilka av de fältmätta variablerna som bäst kunde skattas, samt vilka laservariabler som gav bäst resultat.
Den här studien visar på att höjd skattas bäst, men att biomassa, diameter och volym också skattas ganska bra men lite sämre. Sämst blev skattningarna för stamantal och ålder. Vilket förmodligen beror på att man bara indirekt mäter egenskaper som är korrelerade med dessa data. Förklaringsgrad och RMSE % blev; höjd 88,6 %, 8 %; biomassa 79,1 %, 23,3 %; diameter 78,3 %, 13,7%; volym 73,8 %, 29 %; stamantal 66,4 %, 36 %; samt ålder 63,5 %, 27 %.
De laservariabler som verkar vara viktigast är percentiler tillsammans med olika kvoter som beskriver täthet av punkter. I framtiden finns stora möjligheter att laserskanning ska kunna användas för olika typer av inventeringar i skoglig planering.

Main title:Samband mellan laserdata och fältdata
Authors:Karlsson, Björn
Supervisor:Olofsson, Kenneth
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:21
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:flygburen laser, skogsinventering, fjärranalys, skattning av skogsegenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2199
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2199
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2013 13:52
Metadata Last Modified:23 Apr 2013 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics