Home About Browse Search
Svenska


Karlefors, Gustav and Viklund, Johan, 2012. Identifiering av konfliktbestånd med hjälp av laserskanning. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The interest in harvesting wood fuel in conflict stands has grown in recent years as a consequence of the increased demand for biofuel. Conflict stands are young forests that have not been cleaned and have a large number of stems ha-1with a great height and diameter distribution. This means that traditional field measurements in conflict stands are difficult and very time consuming. Therefore, the forestry sector is in need of new, more efficient inventory methods. In this study, the Lidar data from Lantmäteriet’s (the Swedish mapping, cadastral and land registration authorities) new national height model was used in combination with plots from the Swedish national forest inventory from 2009 to create functions for; height, volume, diameter and number of stems. The functions were used to create rasters corresponding to the estimated variables. The basis for the identification of the conflict stands in the rasters was the criteria for: height, volume and diameter. In the study 112 plots was used to estimate the basal area weighted mean height. In the estimation of diameter in breast height, volume and stem numbers 33 sample plots were used after the stratification based on the average height (<12 m). The results show that the function for basal area weighted mean height had an adjusted determination degree (R2-adj) of 92,0 % and a standard deviation (SD) of 1.4 m. Volume and diameter had anR2-adj of 88.2 % and 75,6 %, SD of 11.5 m3sk ha-1 and 15,3 mm. The high accuracy of the estimates indicates that conflict stands can be identified by means of laser scanning. The study also shows that it is difficult to estimate the stem numbers ha-1, the function had an R2-adj of 10.7 % and a SD of 7352 stems ha-1.

,

Intresset för skörd av skogsbränsle i så kallade konfliktbestånd har ökat under de senaste åren som en konsekvens av det ökade behovet av biobränsle. Konfliktbestånd är ungskogar som inte har röjts och har därför många träd ha-1 med en stor höjd- och diameterspridning. Det gör att traditionella fältmätningar i konfliktbestånd är svåra och väldigt tidskrävande. Därför är skogsbruket i behov av nya effektivare inventeringsmetoder. I den här studien användes Lidar-data från Lantmäteriets nya nationella höjdmodell (NNH) i kombination med provytor från Riksskogstaxeringen år 2009 för att skapa funktioner för höjd, volym, diameter och stamantal. Dessa användes sedan för att skapa raster som motsvarade de skattade variablerna. Genom att använda kriterier för höjd, volym och diameter låg dessa raster till grund för identifieringen av konfliktbestånd. I studien användes 112 provytor för att skatta grundytevägd medelhöjd (Hgv). Vid skattningen för volym, brösthöjdsdiameter (Dbh) och stamantal användes efter stratifiering baserad på Hgv (<12 m) 33 provytor. Resultaten visar att funktionen för Hgv hade en korrigerad förklaringsgrad (R2-adj) på 92 % och en standardavvikelse (SD) på 1,4 m. Volym och Dbh hade en R2-adj på 88,2 % respektive 75,6% samt en SD på 11,5 m3sk ha-1 och 15,3 mm. Studien visade även att det är svårt att skatta stamantal, funktionen hade en R2-adj på 10,7 % och en SD på 7352 stammar ha-1. Den höga noggrannheten i skattningarna indikerar att konfliktbestånd kan identifieras med hjälp av laserskanning.

Main title:Identifiering av konfliktbestånd med hjälp av laserskanning
Authors:Karlefors, Gustav and Viklund, Johan
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:20
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:lidar, fusion, skogsbränsle, NNH, area-metoden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 13:28
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 13:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics