Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Maja and Vikberg, Matilda, 2012. Vinster med björkinblandning i granbestånd i syfte att höja markens pH-värde. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The soil acidification and the pH-value of the soil have been discussed for many years. Many observations of the tree species effects on the soil pH have been done.
We have discussed the effects on the soil surface pH-value with a birch (Betula spp. L.) admixture in Norway spruce stands (Picea abies L.).We have used data from the Swedish National Forest Inventory. We have also discussed how the wood production and the biodiversity can be increased in mixed stands, in according to the Swedish forestry act Skogsvårdslagen. Our sampling areas are located in Norrland, Sweden.

The results show a significant correlation between an increased birch admixture and an increased pH-value of the soil. Our literature studies suggest an increased biodiversity. An alternative forest management with a birch shield gives a higher production and economic yield. We think that this can be a good alternative for the private forest owner who wants to increase the pH-value of the soil and the biodiversity, and maintain a rational forest management and a high economic yield.

,

Markens försurning och dess pH-värde har länge diskuterats, och det har gjorts många försök på de olika trädslagens inverkan på markens pH-värde.

Genom riksskogstaxeringens data har vi försökt visa på huruvida en ökad björkinblandning (Betula spp. L.) i granbestånd (Picea abies L.) kunnat höja markytans pH-värde. Vi har även tittat på hur skogsproduktionen kan höjas i blandbestånd och på hur den biologiska mångfalden påverkas av en ökad björkinblandning. Syftet är att försöka kombinera skogsvårdslagens krav på att bibehålla en biologisk mångfald samtidigt som skogsproduktionen kan hållas hög på bästa sätt. Vi har avgränsat våra beräkningar till riksskogstaxeringens provytor i Norrland.

Våra resultat visar på att det finns ett signifikant samband mellan en ökad björkinblandning och ett ökat mark-pH. Våra litteraturstudier visar även på att den biologiska mångfalden gynnas med ett ökat björkinslag. Genom en alternativ skogsskötsel med björkskärm ger blandbestånd en ökad produktion och en god ekonomi. Detta kan vara ett bra alternativ för den enskilde skogsägaren som vill förbättra markkemin, höja pH-värdet och öka den biologiska mångfalden, samtidigt som man kan sköta skogen rationellt och få en god ekonomisk avkastning.

Main title:Vinster med björkinblandning i granbestånd i syfte att höja markens pH-värde
Authors:Johansson, Maja and Vikberg, Matilda
Supervisor:Magnusson, Tord
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:17
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:björk, gran, blandskog, biologisk mångfald, björkskärm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2187
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2187
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 12:44
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 12:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics