Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Greger and Regemar, Daniel, 2012. Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

Sweden's government is dedicated to the goal of having a vehicle fleet that is independent of fossil fuels by 2030. Achieving these goals requires, among other things, new types of fuel that give lower net emissions of carbon dioxide. The present market includes stations offering lowlevel blends of renewable fuels in conventional diesel as well as some stations offering renewable fuels only.
The purpose of this study is to survey purchasers’ attitudes to the use renewable fuels in roundwood and bioenergy transport in forest- and energy companies.
The study was based on qualitative interviews through a combination of face-to-face meetings and telephone interviews with each sample group. The total number of respondents was ten (10), consisting of five (5) from forest companies and five (5) from energy companies.
Transport service purchasers were generally positive to renewable fuels and considered these necessary in the future. At present they see a lack of adequate technology and availability for wider use. Energy companies felt they had a lower level of insight into the use of renewable
fuels. This may be due to the fact that many bioenergy delivery agreements specify the transport service as the responsibility of the supplier.

Both sample groups said that it is primarily the market, i.e. end users who must be prepared to pay for the extra cost to use more environmentally friendly and renewable fuels.

,

Sveriges regering har som ambition att vid år 2030 skall Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel. För att nå målen krävs bl.a. nya typer av drivmedel på marknaden som ger ett lägre nettoutsläpp av fossilt koldioxid. Det finns på marknaden idag både
låginblandning av förnybara drivmedel i vanlig diesel och stationer med enbart förnyelsebart drivmedel.

Syftet med denna studie är att kartlägga attityden till förnybara drivmedel hos upphandlare av transporter inom skogs- och energibolag då båda dessa branscher är stora uppköpare av transporter av skogsråvara.

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer via telefon och ett personligt möte med en respondent från varje urvalsgrupp. Totalt intervjuades tio (10) personer varav fem (5) vardera från skogsbolag respektive värmeverk.
Upphandlarna var i regel positiva till förnybara drivmedel och ansåg att det i längden är nödvändigt, men att det idag saknas kommersiell teknik och tillgänglighet för att satsa på ökad användning. Energibolagen ansåg sig ha allmänt lite sämre insikt i förnybara drivmedel, vilket kan bero på fritt levererat till industri vid inköp av skogsråvara.

Båda urvalsgrupperna, skogs- och energibolag, ansåg att det främst är marknaden, dvs. slutkonsumenterna som måste vara beredda att betala för den extra kostnaden som mer
miljövänliga och förnybara drivmedel medför.

Main title:Skogs- och energibolagens attityd till förnybara drivmedel vid upphandling av transporttjänster i norra Sverige
Authors:Johansson, Greger and Regemar, Daniel
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:16
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:biodiesel, biodrivmedel, upphandling, certifiering, koldioxid, FAME, talldiesel, diesel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2186
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2186
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 12:35
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 12:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics