Home About Browse Search
Svenska


Henriksson, Anders and Mattsson, Emil, 2012. Lönsamhetskalkyl för produktion av gran på markavvattnad och askgödslad myrmark. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
868kB

Abstract

In Sweden there are about 4 million hectares of bare peat (mire). This land has great potential to be transformed into productive forest land, provided drainage is carried out and, in some cases, even fertilization with ashes. Drainage of mires is necessary because the high groundwater table prevents trees from growing due to reduced oxygen availability. Some of the key nutrients that trees need to grow appear in too small quantities in mires, especially potassium (K) and phosphorus (P). Ash from the combustion of biomass contains these elements and is therefore suitable as a fertilizer. Initiations of such projects usually entail high investment-costs and careful planning.
This report presents land value calculation for mires when these are: 1. only drained or 2. drained and fertilized with ash. This was done by first dividing Sweden into four country regions in which the conversion of mires with varying site type to productive spruce forests were simulated. The calculations were based on data on temperature sums, drainage fertility potential, growth models, timber prices and other related expenses.
The forecasting of forest growth and yield range was based on functions from the growth model Beståndsmetoden which was calculated in Microsoft Excel. Each site type in each country region constituted 1 ha and a land value was calculated for all stands. Thereafter a comparison was made of the profitability of the various stands within and between country regions.

The results show that profitability decreases with increasing latitude and with lower SI. By adding ash fertilization to already drained mire, land value is always raised. Interest rate is by far the biggest factor that affects whether or not it is profitable to engage in forestry with the above management practices.

,

I Sverige finns ca 4 miljoner ha kal torvmark (myr). Denna mark har stor potential att omvandlas till produktiv skogsmark under förutsättning att den markavvattnas och, i vissa fall, även gödslas med aska. Markavvattning på myrmark är nödvändigt eftersom den höga grundvattenytan förhindrar träd att växa på grund av reducerad syretillgång. Denna mark har dessutom brist på några av de viktigaste näringsämnena som träd behöver för att växa, framför allt kalium (K) och fosfor (P). Aska från förbränning av biomassa innehåller dessa ämnen och lämpar sig därför som gödselmedel. Att inleda ett sådant projekt innebär i regel stora investeringskostnader och noggrann planering.

I denna rapport presenteras en kalkyl för hur markvärdet beräknas för myrmark som 1: enbart markavvattnas eller 2: markavvattnas och askgödslas. Detta gjordes genom att först indela Sverige i fyra landsdelar inom vilka omvandling av myr med varierande ståndortstyp till produktiv granskogsmark simulerades. Beräkningarna byggde på uppgifter om temperatursummor, dikningsboniteter, tillväxtfunktioner, virkespriser och övriga anknutna kostnader.

Prognostiseringen av skogstillväxt och sortimentsutbyte byggde på funktioner ur Beståndsmetoden och beräknades i Microsoft Excel. Varje ståndortstyp inom respektive landsdel utgjorde ett bestånd på 1 ha och ett markvärde beräknades för samtliga bestånd. Slutligen jämfördes lönsamheten mellan de olika bestånden inom och mellan landsdelarna.

Resultaten visar att lönsamheten sjunker med stigande latitud samt med lägre SI. Att askgödsla marken utöver markavvattning höjer alltid markvärdet. Räntekravet är den i särklass största faktorn som påverkar om det är lönsamt eller inte att bedriva skogsbruk med ovan stående skötselmetoder.

Main title:Lönsamhetskalkyl för produktion av gran på markavvattnad och askgödslad myrmark
Authors:Henriksson, Anders and Mattsson, Emil
Supervisor:Hånell, Björn
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:15
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:torvmark, markavvattning, askgödsling, ståndortstyp, markvärde, tillväxtsimulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2185
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2185
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 12:22
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 12:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics