Home About Browse Search
Svenska


Borgstrand, Emma and Videkull, Li, 2012. Jordlöparfaunan i bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall (P. sylvestris) 1987 och 2010. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

In the 1970´s the North American lodgepole pine (Pinus contorta) was introduced to Sweden in large scale. The lodgepole pine affects its new environment different from Scots pine (P. sylvestris), leading to a change in biological diversity.

Forestry today affects the ground beetle fauna (Carabidae). Habitat specialists associated with older forests are first affected. When the canopy closes again after a clear-cutting species that prefer open habitats reduces and those who prefer mature/closed forests increase.

In this study we compare differences in diversity and community structure of ground beetles in stands of lodgepole pine and Scots pine. We also compared if the patterns changed between 17-18 year old stands and 39-40 year old stands. The long time interval in the study was unique. Ground beetles were collected in four sites in northern Sweden where stands of lodgepole pine and Scots pine were planted adjacent to each other. The various species of ground beetles were divided into three functional groups 1) generalists, 2) open habitat species, and 3) forest species.

In our study, the species diversity in stands of lodgepole pine was slightly lower than in stands of Scots pine according to Fisher's alpha. Calathus micropterus was the most common species in both years. In 1987 it was most common in stands of lodgepole pine and 2010 in stands of Scots pine. Calathus micropterus is a shadow demanding forest species which explains why it was more common in 1987 in the more closed stands of lodgepole pine and 2010 in the unmanaged stands of Scots pine. 1987, Amara nigricornis and Amara lunicollis were among the most common species, but they were not found 2010. These species prefer open, dry and hot bare surfaces which may be one reason why the species was not found in 2010 when stands were older and the canopy more closed.

Our results shows that if no more species adapt to the new habitats that stands of lodgepole pine creates the future introduction of lodgepole pine may pose threats to the ground beetle community.

,

Den nordamerikanska contortatallen (Pinus contorta) introducerades i Sverige i stor skala på 1970- talet. Contortatallen påverkar sin nya miljö annorlunda än svensk tall (P. sylvestris) vilket leder till en förändrad biologisk mångfald.

Dagens skogsbruk påverkar jordlöparfaunan (Carabidae). Habitatspecialister på äldre skogar drabbas främst. När kronorna åter sluter sig efter kalhuggning minskar arter som föredrar öppna habitat och de som föredrar mogna/slutna skogar ökar. Contortatallbestånd sluter sig tidigare än tallbestånd vilket påverkar skogsskötseln annorlunda vilket i sin tur påverkar jordlöparfaunan.

Den här studien genomfördes för att jämföra skillnader i diversitet och samhällsstruktur av jordlöpare mellan contortatall- och tallbestånd och om det varierade mellan bestånden som var 17-18 och 39-40 år gamla. Det långa tidsintervallet i studien var unikt. Jordlöparna insamlades på fyra odlingsförsök i norra Sverige där contortatall- och tallbestånd planterats intill varandra. De olika arterna av jordlöpare delades in i tre funktionella grupper 1) generalister, 2) öppenhabitatarter och 3) skogsarter.

I vår studie var artrikedomen enligt Fisher´s alpha något lägre i contortatallbestånden än i tallbestånden både 1987 och 2010. Calathus micropterus var den vanligaste arten båda åren. 1987 var den vanligast i contortatallbestånden och 2010 i tallbestånden. Calathus micropterus är en skuggkrävande skogsart vilket förklarar att den var vanligare i de mer slutna contortatallbestånden 1987 och de ogallrade tallbestånden 2010. 1987 var Amara nigricornis och Amara lunicollis bland de vanligaste arterna men de fanns inte 2010. Dessa arter föredrar öppna, torra och varma kala ytor vilket kan vara en av förklaringarna varför arterna inte återfanns 2010 då bestånden var äldre och krontaket mer slutet.

Våra resultat visar att fortsatt introduktion av contortatall i framtiden kan utgöra hot mot jordlöparsamhället om inte fler arter anpassar sig till de nya miljöerna som contortatallbestånden skapar.

Main title:Jordlöparfaunan i bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall (P. sylvestris) 1987 och 2010
Authors:Borgstrand, Emma and Videkull, Li
Supervisor:Pettersson, Roger and Johansson, Therese
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:6
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:samhällsekologi, funktionella grupper, statistiska analyser, jordlöparfauna
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2176
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2176
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2013 09:45
Metadata Last Modified:22 Apr 2013 09:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics