Home About Browse Search
Svenska


Ahlberg, André and Lilja, Björn-Erik, 2013. Svartgran – ett alternativ när allt ser mörkt ut? : en kartmodell för att visa lämpliga ståndorter för odling av svartgran. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

A common problem in forestry is plant death caused by frost. The risk of frost is highest on wind protected, flat or low-lying areas in the terrain. Here you often have regeneration problems with Norwegian spruce which is especially sensitive to spring frost. Swedish tree experiments have shown that the black spruce can be a suitable alternative on these areas, for example on moisture frost prone areas. The species originates from North America and its pioneer tree characteristics make it more frost hardy than Norwegian spruce. It is also relatively free from damages and in Canada the light wood makes it sought after as pulpwood.
In this study areas suitable for culturing black spruce in northern Sweden were identified, where it can compete with Norwegian spruce.
By the creation of a map model based on different map material, the suitable areas could be selected. First, a slope model including low-lying and flat areas of a certain size was created. Thereafter a selection of the different land covers was made in a map layer. The land covers that were selected were forested mires, peatery and swamp forests. When the slope model and the selected land covers were run together it resulted in a polygon map with areas that met the requirements of land cover as well as slope and surface area. To be able to present the result in a suitable way, the area within Åsele municipality was chosen as delimitation. The total area of suitable black spruce areas within Åsele municipality was calculated to 7118 ha. That corresponded to about 1,6 % of the total land area, when water surfaces was excluded.

,

Ett vanligt problem inom skogsbruket är plantavgångar orsakade av frost. Frostrisken är som
högst på flacka eller låglänta områden i terrängen, som ligger vindskyddat.

dessa marker
har man ofta föryngringsproblem med vanlig gran som är speciellt känslig för vårfrost
.
Svenska trädslagsförsök har visat att svartgranen kan vara ett lämpligt alternativ på dessa
områden som exempelvis fuktiga frostlänta torvmarker. Arten
härstammar från Nordamerika
och är med sina pionjärträdsegenskaper mer frosthärdig än vanlig gran. Den är också relativt
fri från skador och i Kanada är det ljusa virket eftertraktat som massaved.
I det här arbetet
identifierades lämpliga områden för skogs
odling av svartgran i norra Sverige, där den kan
hävda sig gentemot
vanlig
gran.
Genom skapandet av en kartmodell
i GIS
baserad på olika kartmaterial, kunde de lämpliga
områdena
finna
s. Först skapades en lutningsmodell innefattande låglänta och flacka
områden
av en viss storlek. Därefter gjordes en selektering av olika marktäcken i ett
kart
lager. De
marktäcken som selekterades
var skogsbeklädda myrar, torvtä
kt och sumpskog. Då
lutningsmodellen och selekterade markytor kördes tillsammans resulterade det
i en
polygonkarta med ytor som uppfyllde ställda krav på marktäcke samt lutning och ytstorlek.
För att kunna åskådliggöra resultatet på ett lämpligt sä
tt valdes
Åsele kommun som
avgränsning. Den sammanlagda arealen lämpliga svartgransområden blev 7118 ha
inom Åsele
kommun. Detta motsvarar ca 1,6 % av totala markarealen, då vattenytor räknades bort.

Main title:Svartgran – ett alternativ när allt ser mörkt ut?
Subtitle:en kartmodell för att visa lämpliga ståndorter för odling av svartgran
Authors:Ahlberg, André and Lilja, Björn-Erik
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2012:1
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Picea mariana, föryngringsproblem, torvmark, frost, Åsele kommun
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2153
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2153
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2013 12:00
Metadata Last Modified:19 Apr 2013 09:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics