Home About Browse Search
Svenska


Michanek, Måns, 2013. Visual evoked potentials (VEP) : utveckling hos den växande hästen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

VEP (visual evoked potentials) är en elektrofysiologisk metod som används för att studera de högre synvägarnas (postretinal) funktion. Hos många djurslag sker en omfattande utveckling av VEP-kurvans utseende från födseln fram till vuxen ålder. Syftet med denna studie är att undersöka hur hästens VEP, och därmed synsinne, utvecklas i tidig ålder.

Arbetet består av en litteraturstudie och en experimentell del. I litteraturstudien sammanfattas vad som gjorts på andra djurslag vad gäller utvecklingen av VEP från födseln och framåt samt vad som gjorts gällande VEP på häst. Den experimentella delen består i huvudsak av en jämförelse mellan VEP från föl och VEP från vuxna hästar, men det ingår även en jämförelse mellan sedering med två olika α2-agonister, xylazin och detomidin.

Resultaten visar att det utan större besvär går att registrera VEP på föl och att vågformen från nyfödda föl (<48h gamla) visar stora likheter med VEP från vuxna hästar. Fölen hade generellt högre amplituder som sedan verkade minska med stigande ålder. Jämförelsen mellan sederingarna visade att det var svårare att få ett adekvat sederingsdjup med xylazin, men med ett gott sederingsdjup gav det en kurvform som var jämförbar med detomidinsedering. Det är dock oklart exakt hur latenser och amplituder påverkas av sederingen, då endast ett fåtal hästar ingick i studien.

Slutsatsen är att hästars synsinne förefaller vara väl utvecklat redan vid mycket ung ålder. Evolutionära aspekter, effekten av sedering och möjliga anledningar till de högre amplituderna hos föl diskuteras.

,

VEP (visual evoked potentials) is an electrophysiological method used for evaluating the postretinal pathways. In many species the VEP changes considerably and maturates during the first weeks/months of life. The purpose of this study was to examine how the equine VEP, and therefore postretinal function, changes from birth to adult age.

This thesis is composed of two parts. The first part is a review of pertinent studies regarding VEP in horses and the development of VEP in other species. The second part is an experimental part, which mainly consists of a comparison of the VEP between foals and adult horses. Furthermore, a comparison between sedation with two different α2-agonists, detomidine and xylazine, is made.

The results show that it is possible to register VEP from newly born foals (<48h of age) and that their basic waveform of the VEP is highly similar to the VEP of the adult horses. The amplitudes of the components in the foal-VEP were generally higher than the adult amplitudes. The comparison of sedation with detomidine and xylazin showed that it was more difficult obtaining an adequate sedation depth when using xylazine. When adequate xylazine sedation was achieved the two substances gave comparable waveforms. The exact impact on latencies and amplitudes could not be determined, because of the small sample size.

In conclusion horses seem to have a well-developed vision early in life. Evolutionary aspects, the effects of sedation and possible reasons for the higher amplitudes are discussed.

Main title:Visual evoked potentials (VEP)
Subtitle:utveckling hos den växande hästen
Authors:Michanek, Måns
Supervisor:Ekesten, Björn
Examiner:Holm Forsström, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:31
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:VEP, Visual evoked potentials, Synsinne, Utveckling, Mognad, Häst, Föl
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Growth and development
Technology
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2013 07:01
Metadata Last Modified:02 May 2013 07:01

Repository Staff Only: item control page