Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Eva, 2013. Hur rör sig huden på en häst? : validering av metodik för rörelseanalys av halskotpelaren hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Höghastighetsfilmning är en teknik som ofta används inom rörelseforskning på häst, särskilt för att registrera ledrörelse. Reflektoriska hudmarkörer sätts på anatomiska landmärken, vilka sedan filmas med höghastighetskameror. En felkälla med dessa mätningar är att huden förskjuts jämfört med underliggande skelett. Detta fenomen beskrevs första gången i början av 1900-talet och har sedan dess studerats relativt omfattande framför allt för hästens extremiteter men även för ryggen. Däremot har hudförskjutningen på halsen inte studerats tidigare och det var syftet med det här arbetet.

Halskotorna på fem hästar markerades med röntgentäta hudmarkörer för att sedan röntgas i olika positioner, normal position, placerad ”i form” med välvd nacke och nosen i lodrätt plan samt med ”nos mot karpus”. Utifrån röntgenbilderna beräknades hudförskjutningen genom att
mäta markörernas förflyttning jämfört med kotkroppen. Arbetet begränsades till beskrivning av hudförskjutningen över C5 och C6.

Vid positionen ”i form” jämfört med normal position försköts huden generellt i dorsal och kranial riktning och vid positionen ”nos mot karpus” jämfört med normal position försköts huden generellt i ventral och ytterligare kranial riktning.

I denna studie fick medelvärdena av hudförskjutningen relativt hög standardavvikelse vilket kan förklaras av det begränsade antalet hästar, att de manuella beräkningarna inte blir exakt korrekt trots noggrannhet samt att en viss lateralflexion eller rotation kan förekomma i bilderna då detta är mycket svårt att skilja från de effekter som olika förstorningseffekter i bilden ger upphov till.

Men studien tyder på en hudförskjutning över halsen som var upp till 6-7 cm i vissa fall och hudförskjutningen är ett fenomen som man måste ha i åtanke vid användning av hudmarkörer vid rörelseforskning på halsen på hästar.

,

In motion analysis research in horses, it is common to use skin markers placed on anatomical landmarks that are recorded with high-speed cameras. The information from the studies can then be used to calculate for example joint angles and range of motion. One source of error in these measurements is that the skin is displaced compared to the underlying bone. This phenomenon was first described in the early 1900s, and has since been studied, especially
focusing on the horse's limbs, but also on the back. However, the skin displacement of the neck has not been studied before and it was the aim of this study.

The cervical vertebrae of five horses were marked with radiopaque skin markers and then xrayed in different positions; normal position, "in shape" with a curved neck and nose in the vertical plane and with the "nose against carpus". Based on the x-ray images skin displacement was calculated by measuring the marker's movements compared to the vertebrae. The study was limited to the description of the skin displacement over C5 and C6.

In the position "in shape" compared to the normal position the skin was displaced in dorsal and cranial direction and in the position "nose against carpus" compared to the normal
position the skin was displaced in ventral and further cranial direction.

In this study, the relatively high standard deviation of the mean values of the skin displacement can be explained by the limited number of horses, the manual calculations that might not be exactly correct and by the fact that a certain amount of lateral flexion or rotation may occur in the photos, as this is very difficult to distinguish from the effects that different magnification effects in the image gives rise to.

But the study suggests a skin displacement over the neck of up to 6-7 cm and skin displacement is a phenomenon that must be kept in mind when using skin markers in motion
analysis research of the neck of horses.

Main title:Hur rör sig huden på en häst?
Subtitle:validering av metodik för rörelseanalys av halskotpelaren hos häst
Authors:Olsson, Eva
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:hudförskjutning, halskotpelare, häst, rörelseforskning, hudmarkörer, skin displacement, equine, motion analysis, skin markers
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2135
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2135
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal structure
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:04 Apr 2013 09:02
Metadata Last Modified:04 Apr 2013 09:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics