Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Magdalena, 2013. Frost hardiness of grapevine cultivars as affected by ground cover under Scandinavian conditions. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Cultivation of grapevine is novel under Scandinavian conditions. We studied the impact of ground cover on frost hardiness of grapevine cultivars in Northwestern Scania in a two-factorial trial with four cultivars Solaris, Pinot Gris, Siegerrebe, Ortega and three kinds of ground cover (open soil, plastic cover and gravel). The study was conducted in a grapevine orchard, planted in May 2009, in Broddarp on Bjärepenisula Sweden (N latitude 56°; longitude E 12°). Soil and air temperature were monitored continuously.

Frost hardiness measurements were performed every second week from late September to early December 2009. Frost resistance, LT50, was determined by electrolyte leakage measurement of the upper stems after artificial freezing at -15 °C. The results showed that Solaris is the significantly most frost hardy of the cultivars under Scandinavian conditions. Ground covers showed no significant difference with respect to frost hardiness in general.

Buds were visually assessed based on BBCH scale in the beginning of the following season (May 2010). Swollen buds were counted. State of development of buds dependent on ground cover do not differ noticeably. At the time Solaris have the biggest bud growth.

,

Odling av vin under Skandinaviska förhållanden är en relativt ny företeelse. I den här studien undersöktes det hur olika vinsorters härdighet påverkades beroende på olika mark-behandlingar. Studien utfördes i en nyanlagd vinodling som planterades i maj 2009 i nordvästra Skåne i byn Broddarp på Bjärehalvön (N latitud 56°; longitud E 12°).

Studien bygger på ett två-faktoriellt försök med fyra vitvinssorter ( Solaris, Pinot Gris, Siegerrebe, Ortega) och tre typer av markbehandlingar (öppen mark, plastfolie och singel). Mark- och lufttemperatur mättes kontinuerligt.
Härdighetstester utfördes varannan vecka från slutet av september till början av december 2009. Härdighet (LT50) fastställdes för de övre delarna av plantan genom exponering av artificiell frysning vid -15°C, mätt genom elektrolytläckagemätningar. Resultaten visar att Solaris är signifikant härdigare än de andra sorterna.

Markbehandlingarna visar inga signifikanta skillnader för att märkbart påverka härdigheten.
En visuell bedömning av knoppar gjordes i början av maj. Svällande knoppar räknades och bedömdes utifrån BBCH-skalan. Resultatet visar att Solaris hade flest svällande knoppar vid räkningstillfället. De olika markbehandlingarna påverkar inte knoppsprickningen märkbart.

Main title:Frost hardiness of grapevine cultivars as affected by ground cover under Scandinavian conditions
Authors:Jansson, Magdalena
Supervisor:Alsanius, Beatrix
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:frost hardiness, grapevine, ground cover, Scandinavia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:04 Apr 2013 08:22
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page