Home About Browse Search
Svenska


Sjöstrand, Karin, 2013. Breed differences in natriuretic peptides in healthy dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
278kB

Abstract

Measurement of plasma concentrations of natriuretic peptides have been suggested to be of diagnostic and prognostic value in canine cardiac disease. In several previous canine studies, however, a considerable overlap between investigated groups has been identified. A reliable natriuretic peptide test for use in clinical practice requires establishment of reference values for natriuretic peptides in healthy dogs and cut-off values for subclinical disease as well as for clinical signs of congestive heart failure. Numerous physiological, pathological and pharmacological factors, aside heart function, may influence concentration of natriuretic peptides. A potential effect of dog breed on natriuretic peptide concentration has been suggested but has, to our knowledge, not previously been specifically studied. Therefore, the aim of the present study was to investigate breed variation in plasma concentrations of natriuretic peptides in healthy dogs.

Dogs of nine different breeds were examined at five different centers within the EU. A thorough clinical work-up was performed to exclude cardiovascular disease or other organ-related or systemic disease. 535 healthy, privately-owned dogs were included. Blood samples were taken from all dogs, and plasma concentrations of proANP 31-67 and NT-proBNP were analyzed using commercially available ELISA assays. Samples were analyzed at two separate accredited laboratories, one for each peptide.
The results showed an overall significant breed difference for proANP 31-67 (P<0.0001) as well as for NT-proBNP (P<0.0001). Pair-wise comparison between breeds showed significant differences in approximately 50% of the comparisons for both natriuretic peptides. Due to the uneven breed distribution between centers, group-wise comparisons between breeds were performed within each center, again resulting in significant differences in approximately 50% of the comparisons for both natriuretic peptides. The NT-proBNP concentration was associated with gender (R2 = 0.17, P<0.0001) with higher concentrations in female than male dogs. This result should, however, be interpreted cautiously due to uneven gender distribution between centers and high covariance between center, breed and gender.

In conclusion, the study showed considerable breed variation in plasma concentration of natriuretic peptides in healthy dogs. Further studies are needed to establish breed-specific reference values.

,

Mätning av plasmakoncentration av natriuretiska peptider har föreslagits vara av diagnostiskt och prognostiskt värde för utvärdering av hjärtsjukdom hos hund. I flera tidigare studier har man dock sett en överlappning i uppmätta koncentrationer mellan olika undersökta grupper. För att ett test av natriuretiska peptider ska vara pålitligt för kliniskt bruk krävs fastställda referensvärden för natriuretiska peptider hos friska hundar samt gränsvärden för diagnosticering av hundar med subklinisk hjärtsjukdom respektive hjärtsvikt. Det finns dock ett stort antal fysiologiska, patologiska och farmakologiska faktorer, förutom hjärtsjukdom, som kan påverka plasmakoncentrationen av natriuretiska peptider. Det har föreslagits att hundras kan vara en sådan faktor men detta har till vår kännedom inte tidigare specifikt studerats. Syftet med studien var därför att undersöka rasvariation i plasmakoncentration av natriuretiska peptider hos friska hundar.

Hundar av nio olika raser undersöktes vid fem olika center inom EU. En noggrann hälsoundersökning gjordes för att utesluta hjärtsjukdom eller annan organ-relaterad eller systemisk sjukdom. 535 friska, privatägda hundar inkluderades. Blodprover togs från alla hundar och plasmakoncentration av proANP 31-67 och NT-proBNP analyserades med kommersiella ELISA tester på två auktoriserade laboratorier, ett laboratorium för varje peptid.

Resultaten visade signifikanta skillnader mellan raserna för proANP 31-67 (P<0.0001) och för NT-proBNP (P<0.0001). Parvisa rasjämförelser visade signifikanta skillnader i ungefär 50% av jämförelserna för båda natriuretiska peptider. På grund av den ojämna rasfördelningen mellan centra, gjordes rasjämförelser även inom varje center. Återigen sågs signifikanta skillnader i ungefär 50 % av jämförelserna för de båda natriuretiska peptiderna. Koncentrationen av NT-proBNP var associerad med kön (R2 = 0.17, P<0.0001) med högre koncentrationer hos tikar än hanhundar, men detta resultat bör tolkas med försiktighet pga den ojämna könsfördelningen mellan centra samt den höga kovariansen mellan center, ras och kön.

Sammanfattningsvis visade denna studie påtagliga skillnader i plasmakoncentration av natriuretiska peptider mellan raser. Ytterligare studier behövs för att fastställa rasspecifika referensvärden.

Main title:Breed differences in natriuretic peptides in healthy dogs
Authors:Sjöstrand, Karin
Supervisor:Höglund, Katja and Häggström, Jens and Bersås Ljungvall, Ingrid
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:natriuretic peptides, NT-proBNP, proANP 31-67, breed, dog, natriuretiska peptider, rasskillnader, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2123
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:English
Additional Information:6 månaders embargotid för publicering
Deposited On:27 Mar 2013 10:39
Metadata Last Modified:26 Mar 2014 14:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics