Home About Browse Search
Svenska


Naeslund, Sandra, 2008. Genetic variation in dairy cattle claw health traits recorded by claw trimmers. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
694kB

Abstract

Claw health has been recorded by claw trimmers at trimming in Sweden since 1996, but data was then captured at each AI association. From 2003 data was captured by central scanning and entered directly to the national cow data base at the Swedish Dairy Association (SDA). This reporting was introduced because SDA wanted to be able to use these records to improve dairy cow claw health by breeding. It is desirable with cows that have healthy claws, because poor claw health can contribute to impaired production and fertility.

The claw health report begins with some information about herd, claw trimmer, date et cetera and continues with the part where the claw health is recorded. Here the ID of each cow is filled in and on the same row the conditions for dermatitis, heel horn erosion, sole haemorrhage and sole ulcer are recorded as no lesion (blank), slight lesion (/) or severe lesion (X).

The aim of this study was to estimate genetic parameters and repeatabilities between lactations for dermatitis, heel horn erosion, sole haemorrhage and sole ulcer from the reported claw health records. Data collected between 2003 and June 2007 for Swedish Holstein (SH)and Swedish Red dairy cattle (SR) were used in the study. The edited data sets consisted of 65 816 records from first and 24 121 records from second lactation of SH, and of 58 457 records from first and 22 282 records from second lactation of SR. Results show that heritabilities for the claw diseases were relatively low. For SH, heritabilities in first lactation were between 0.035 (sole ulcer) and 0.079 (dermatitis) and in second lactation between 0.032 (sole ulcer) and 0.079 (sole haemorrhage). For SR they were between 0.038 (sole ulcer) and 0.059 (sole haemorrhage) in first lactation and between 0.028 (sole ulcer) and 0.085 (heel horn erosion)in second lactation. Correlations between the claw diseases were estimated and showed highest correlations between dermatitis and heel horn erosion (0.86 for SR and 0.64 for SH)and also between sole haemorrhage and sole ulcer (0.70 for SR and 0.72 for SH). The genetic correlation for the same disease between lactations was high (0.84 and higher). The conclusions of this study are that the claw health reports are very useful. Heritabilities was relatively low but were sufficient enough to be possible to improve claw health through breeding. Correlations were very high within disease between lactations and also high between dermatitis and heel horn erosion as well as between sole haemorrhage and sole ulcer.

,

Klövhälsan har sedan 1997 registrerats av klövverkare i Sverige i samband med klövverkning. Data har sedan rapporterats in till Svensk Mjölk. Denna rapportering introducerades på grund av en önskan att kunna använda registreringarna för att förbättra klövhälsan hos mjölkkor
genom avel. Det är önskvärt med kor som har friska klövar då försämrad klövhälsa kan bidra till försämrad produktion och nedsatt fertilitet.
Klövrapporterna börjar med information om gård, lövverkare, datum etc. och fortsätter med delen där klövhälsan fylls i. Här skrivs djurets ID-nummer upp och på samma rad fylls bedömningen för klöveksem, klövröta och sulblödning i, som ingen skada (tom ruta), lättare skada (/) eller svårare skada (X).
Syftet med denna studie var att skatta genetiska parametrar och upprepbarhet för klöveksem, klövröta, sulblödning och klövsulesår utifrån de inrapporterade klövrapporterna. Data insamlade mellan 2003 och juni 2007 för både SH och SRB användes i studien. Efter editering bestod data setet av 65 816 resp. 24 121 observationer från 1:a och 2:a laktationen för SH, och 58 457 resp. 22 282 observationer från 1:a och 2:a laktationen för SRB Resultaten visade att arvbarheten för de olika klövsjukdomarna var relativt låg, för SRB låg de mellan 0,038 (klövsulesår)och 0,059 (sulblödning) i laktation ett och i laktation två mellan 0,028 (klövsulesår)
och 0,085 (klövröta). För SH låg arvbarheterna i laktation ett mellan 0,035 (klövsulesår) och 0,079 (klöveksem) och i laktation två mellan 0,032 (klövsulesår) och 0,079 (sulblödning).
Korrelationerna mellan de olika sjukdomarna skattades och var högst mellan eksem och röta (0,86 för SRB och 0,64 för SH) och mellan sulblödning och klövsulesår (0,70 för SRB och
0,72 för SH). Genetiska korrelationer mellan laktation 1 och 2 för en och samma sjukdom var höga (0,84 och högre).
Slutsatsen av studien var att klövhälsorapporterna är mycket användbara. Arvbarheterna för klövsjukdomarna i studien var relativt låga men tillräckliga för att kunna förbättra klövhälsa genom avel. Korrelationerna var höga inom sjukdom mellan laktationer och dessutom höga
mellan eksem och klövröta likväl som mellan sulblödning och klövsulesår.

Main title:Genetic variation in dairy cattle claw health traits recorded by claw trimmers
Authors:Naeslund, Sandra
Supervisor:Jakobsen, Jette and Strandberg, Erling
Examiner:Philipsson, Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:300
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:Genetic variation, Claw diseases, Dairy cattle, Trimming,, Claw trimming, Trimming records
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2087
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2087
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:07 Mar 2013 13:19
Metadata Last Modified:07 Mar 2013 13:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics