Home About Browse Search
Svenska


Ljung, Isabel, 2013. Brucellosis in small ruminants : a seroprevalence study in peri-urban farming around the region of Dushanbe, Tajikistan. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
665kB

Abstract

The mountainous Central Asian and former Soviet country Tajikistan is the least advantaged country economically among the former Soviet Union states. Approximately 6.5 % of the land is arable in a country where roughly 80 % of the households typically own small numbers of sheep and goats. Management practices and animal husbandry in the villages such as uncontrolled breeding, mixing of animals on pastures favor transmission of infectious diseases.
Brucellosis is a zoonotic bacterial disease caused by Brucella spp. The disease is endemic in Tajikistan. B. melitensis causes disease primary among sheep and goats. An important clinical sign amongst animal is abortion during the last third of pregnancy.

Aims of the current study were to, 1) describe the farm structure of peri-urban located villages around the capital Dushanbe. 2) To investigate the seroprevalence of brucellosis in sheep and goats from small households in peri-urban villages in four districts around Dushanbe.
Sera were collected from 908 animals (329 sheep and 579 goats respectively). Samples were tested for antibodies to Brucella spp. by i-ELISA. All positive or suspicious positive samples were tested with Brucella-Ab c-ELISA.
Homogenous animal husbandry and management practises were observed with most farmers owning a small number of sheep and goats (<20) and the commingling of animals occurred frequently.

Inadequate use of vaccination, mixing of animals, common summer pastures, the high number of small households, and poor knowledge among owners about brucellosis were all risk factors for brucellosis present in several of the villages
The study showed evidence of infection among sheep and goats with Brucella spp. An overall seroprevalence of 9.5 % in the study area was observed. A large variation in seroprevalence between the districts and also between villages was seen, indicating a difference in spatial distribution of seropositive animals. A higher seroprevalence was observed in sheep than in goats and the majority of seropositive sheep and goats were between four and five years old.

,

Det bergiga centralasiatiska landet Tadzjikistan är det minst gynnade landet ekonomiskt av länderna i det forna Sovjetunionen. Cirka 6.5 % av marken är odlingsbar, i ett land där cirka 80% av hushållen främst äger ett mindre antal får och getter. Djurhållning bedrivs vanligen genom bland annat okontrollerad avel och sammanblandning av djur på betesmarker vilket således gör det lättare för spridning av smittsamma sjukdomar.

Brucellos är en zoonotisk bakteriell sjukdom som orsakas av Brucella spp. Sjukdomen är endemisk i Tadzjikistan. B. melitensis orsakar sjukdom primärt hos får och getter. Ett viktigt klinisk symtom är abort under den sista tredjedelen av dräktigheten.

Syftet med denna studie var att; 1) beskriva djurhållningen i periurbana byar runt huvudstaden Dushanbe. 2) Undersöka seroprevalensen av brucellos hos får och getter från små hushåll i fyra distrikt omkring Dushanbe.
Sera från 908 djur (329 får och 579 getter) insamlades och alla prover testades med avseende på antikroppar mot Brucella spp. med i-ELISA. Alla positiva eller misstänkt positiva prover konfirmerades med Brucella-AB c-ELISA.
En homogen djurhållning och skötselpraxis observerades. De flesta hushållen hade ett mindre antal får och getter( <20) och dessa blandades frekvent på byns gemensamma beten.
Bristfällig vaccinering, gemensamma sommarbeten, blandning av djur, hög antal hushåll med få djur samt dålig kunskap bland hushållen om brucellos var alla riskfaktorer för sjukdomen.

Seroprevalensstudien visade på att infektion hos små idisslare med Brucella spp var vanlig med en total seroprevalens på 9.5 %. En stor variation i seroprevalens mellan distrikten och bland byarna observerades, vilket indikerar en skillnad i spatial fördelning av seropositiva djur. En högre seroprevalens observerades hos får än hos getter. Majoriteten av seropositiva får och getter var mellan fyra och fem år gamla.

Main title:Brucellosis in small ruminants
Subtitle:a seroprevalence study in peri-urban farming around the region of Dushanbe, Tajikistan
Authors:Ljung, Isabel
Supervisor:Magnusson, Ulf
Examiner:Söderquist, Lennart
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:40
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Brucellosis, Small ruminants, Tajikistan, Seroprevalence study
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2082
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:English
Deposited On:06 Mar 2013 14:03
Metadata Last Modified:06 Mar 2013 14:03

Repository Staff Only: item control page