Home About Browse Search
Svenska


Svedberg, Pia, 2013. Kongenital intestinal lymfangiektasi hos hund : etiologi, diagnos och behandling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Intestinal lymfangiektasi (IL) är en ovanlig gastrointestinal sjukdom som karaktäriseras av patologisk dilatation av tarmens lymfkärl. Sjukdomen drabbar både hundar och människor men behandlingen divergerar inom human- respektive veterinärmedicinen. Etiologin är ännu inte fullständigt belyst. Sannolikt finns ärftliga komponenter och gener essentiella för lymfangiogenes har isolerats. Patogenesen är relativt väl undersökt och behandlingen syftar till att reducera förlusten av plasmaproteiner. Det centrala i behandlingen är att minimera mängden triglycerider med långa fettsyror (LCT) i dieten, då absorption av dessa stimulerar det intestinala lymfflödet. Dieten bör även kompensera för förluster av protein, energi och vitaminer genom hög näringstäthet och rikligt med högvärdigt protein. Immunosupprimerande läkemedel har länge varit en del av behandlingen, inom veterinärmedicinen, trots att IL i många fall helt saknar inflammatoriska inslag och att bieffekterna av dessa preparat är kontraproduktiva vid IL. Ett antal hundar svarar bra på behandling med kortikosteroider. Supplementering med triglycerider bestående av medellånga fettsyror (MCT-olja) är omdiskuterat och både oljans smaklighet och absorption har ifrågasatts. I denna mastersuppsats har en litteraturstudie, en journalstudie och ett smaktest av MCT-olja gjorts. Resultatet visar att MCT-olja, i motsatts till tidigare påståenden, accepteras väl av hundar. Sammanställningen av tidigare studier visar att absorptionen av MCT-olja är komplex. Utöver fettsyrornas längd spelar även triglyceridmolekylens interna struktur, mängden MCT samt mängden övrigt fett in i absorptionen av MCT. Trots att en liten andel absorberas via lymfkärlen kan supplementering med MCT vara av nytta i fall med hundar som inte klarar att hålla vikten på endast fettreducerad diet.

,

Intestinal lymphangiectasia (IL) is a rare gastrointestinal disease that is characterized by marked dilatation of the intestinal lymphatic network. The disease affects both dogs and humans but the treatment differs between humans and dogs. Genetics of IL is not yet fully understood, heritability is likely and some genes essential for lymphangiogenesis have been isolated. The pathogenesis is relatively well studied. The treatment aim is to reduce the loss of plasma proteins. The essential of treatment is to minimize the amount of triglycerides with long chain fatty acids (LCT) in the diet since absorption of these stimulate the intestinal lymph and subsequent protein loss. The diet must also compensate for the loss of protein, energy and vitamins by having a high nutrient density and contain plenty of high-quality protein. Immunosuppressive drugs have long been a part of the treatment in veterinary medicine, although IL in many cases lacks an inflammatory component and the side effects of these drugs are counterproductive in IL. Some, but not all dogs respond to medical treatment in the form of corticosteroids. Supplementation with medium chain triglyceride (MCT-oil) is controversial and both oil palatability and absorption has been questioned. This master thesis includes a case report, study and a palatability test of MCT-oil. The results show that MCT-oil, in contrast to previous claims, is well accepted by dogs. A review of earlier studies shows that the absorption of MCT-oil is complex. In addition to the length of the fatty acids, the internal structure of the triglyceride molecule, the amount of MCT and the total fat content in the diet plays a role in the absorption of MCT. Although a small percentage is absorbed by
2
the lymphatic vessels supplementation with MCT can be of benefit in cases of dogs who cannot manage to keep the weight of only fat-reduced diet.

Main title:Kongenital intestinal lymfangiektasi hos hund
Subtitle:etiologi, diagnos och behandling
Authors:Svedberg, Pia
Supervisor:Jones, Bernt
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:1
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Intestinal lymfangiektasi, Proteinförlorande enteropati, Hund, Koagulopati, Behandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2080
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Mar 2013 16:04
Metadata Last Modified:05 Mar 2013 16:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics