Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Elin, 2013. Prevalens av Otodectes cynotis (öronskabb) hos svenska tamkatter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien beskriver prevalensen av Otodectes cynotis (öronskabb) i två geografiskt skilda regioner i Sverige. I studien ingår 107 tamkatter som inkom för kastration till någon av klinikerna Djurakuten i Stockholm eller Alingsås djurklinik utanför Göteborg under perioden 01-05-2012 till 18-09-2012. Katterna otoskoperades och en provtagning med öronsvabb för mikroskopering genomfördes. I studien ingick även en frågeenkät till djurägarna för att utvärdera olika faktorer som kan ha betydelse för förekomsten av öronskabb. Sammantaget observerades en prevalens av öronskabb på ca 10%. Katterna som hade tillgång till utevistelse hade signifikant större risk att vara infesterades med öronskabb än de som inte hade tillgång till utevistelse. Hankatterna hade en ökad benägenhet att vara infesterade i jämförelse med honkatterna men detta kan vara en effekt av att hankatterna i den här studien oftare hade tillgång till utevistelse. Inget samband mellan öronskabb och ras eller ålder kunde konstateras. Det var ingen signifikant skillnad i prevalens mellan Alingsås och Stockholm. Inga subkliniskt infesterade katter hittades under försöket och de katter som bar på öronskabb hade det i båda öronen.

,

This study describes the prevalence of Otodectes cynotis (ear mites) in two different geographical regions in Sweden. The studied population consisted of 107 client-owned cats admitted to either Djurakuten in Stockholm or Alingsås animal clinic, outside Gothenburg, for neutering during the period 01-05-2012 to 18-09-2012. The cats were examined by means of otoscopy and ear-swabs were taken for microscopy. A questionnaire was filled in by the owners, providing information regarding different factors that might influence the prevalence of ear-mites. A pooled prevalence of 10% was observed. Cats allowed outdoors carried a significantly increased probability of being infested by ear mites. Male cats also had a greater probability of being infested compared to female cats, but this might be due to the fact that male cats were allowed outdoors to a greater extent. No association between ear mite infestation and breed or age could be demonstrated. There was no significant difference in prevalence between the two clinics. No subclinical cases were found and infested cats housed ear mites in both ears.

Main title:Prevalens av Otodectes cynotis (öronskabb) hos svenska tamkatter
Authors:Lindberg, Elin
Supervisor:Bergvall, Kerstin
Examiner:Hamlin, Helene
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:10
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Öronskabb, Otodectes cynotis, Prevalens, Katt, Sverige, Subklinisk infestation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2095
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2095
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:11 Mar 2013 14:55
Metadata Last Modified:11 Mar 2013 14:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics