Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Linda, 2013. Utvärdering av snabbtester för att identifiera Cryptosporidium spp. hos kalv. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
599kB

Abstract

Cryptosporidium parvum är en parasit som orsakar mild till allvarlig diarré hos unga kalvar. Den sprids snabbt i en besättning och det är önskvärt att snabbt kunna identifiera patogenen för att bryta smittkedjan. I svenska mjölkbesättningar dominerar dock Cryptosporidium bovis hos unga kalvar och även kryptosporidiearterna C. ryanae och C. andersoni har återfunnits i åldersgruppen. Form och storlek på C. andersoni skiljer sig från det övriga arterna men de andra kan inte morfologiskt skiljas åt. Tre snabbtest och en ELISA som sägs vara C. parvum-specifika testas och utvärderas i denna studie med hjälp av frysta och färska träckprover med varierande oocystkoncentrationer av kryptosporidiearterna C. parvum, C. bovis, C. ryanae och C. andersoni. Inget av testen var specifikt för C. parvum. Testerna var jämförbara och känsligheten för de olika arterna var av samma storleksordning. Det krävdes färre oocystor per gram färsk träck än av frusen träck för att påvisa kryptosporidier.

,

The parasite Cryptosporidium parvum cause mild to severe diarrhea in young calves. It can be spread quickly in a herd and it is of high interest to be able to identify the pathogen as soon as possible to break the infection chain. The dominating Cryptosporidium species in calves in Swedish dairy herds is however the non-pathogenic C. bovis and the species C. ryanae and C. andersoni have also been identified in pre-weaned Swedish calves. Shape and size differentiate C. andersoni from the three other species, but those three cannot be morphologically separated. Three fast tests and one ELISA that are claimed to be C. parvum specific are tested and evaluated in this study, using frozen and fresh faeces samples with varying oocyst concentrations of C. parvum, C. bovis, C. ryanae or C. andersoni. None of the four tests were specific for C. parvum. The tests were comparable and showed detection levels in the same range for the different Cryptosporidium species. Less oocysts per gram fresh faeces than for frozen were needed to obtain positive test results.

Main title:Utvärdering av snabbtester för att identifiera Cryptosporidium spp. hos kalv
Authors:Larsson, Linda
Supervisor:Silverlås, Charlotte
Examiner:Björkman, Camilla
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:4
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium ryanae, Cryptosporidium bovis, Cryptosporidium andersoni, snabbtest, rapid test, ELISA, kalv, calf
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2071
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2071
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2013 15:42
Metadata Last Modified:04 Mar 2013 15:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics