Home About Browse Search
Svenska


Salomonsson, Sandra, 2013. Presence of Japanese Encephalitis virus vectors in Can Tho City. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
940kB

Abstract

Japanese encephalitis virus (JEV) is a significant vector-borne zoonotic pathogen, causing devastating encephalitis in humans. Its geographical range includes a majority of Asian countries and has also been recognized in some western Pacific areas. The main vectors of JEV are mosquitoes belonging to the genus Culex. Birds and pigs function as hosts and virus amplifiers, whereas humans are accidental hosts. Japanese encephalitis is commonly regarded as a rural disease. In Vietnam, increased urbanization in combination with intensification of agricultural practices and urban animal keeping may cause JEV to become an increasing concern in urban areas. This study investigated stagnant waters as possible urban breeding sites for JEV vectors in Can Tho city, Vietnam. Mosquitoes were collected by hand net at dusk and larvae were collected from the waters. Specimens were subsequently identified and analysed for presence of JEV using a nested RT- PCR. A total number of 4,110 mosquitoes and 368 larvae were collected, the vast majority belonging to the Culex genus. The initial RT-PCR results showed 13 positive (of 130 tested) pools of mosquitoes, no positive larvae were found. The results indicate that different types of stagnant waters may serve as breeding grounds for JEV vectors in cities and are conceivably important in the urban epidemiology of JEV. In addition a small survey was carried out focusing on people’s awareness of Japanese encephalitis, vaccination status and mosquito prophylaxis. Both native Vietnamese and tourist/foreigners were asked to participate.

,

Japanskt encefalitvirus (JEV) är en viktig vektorburen zoonotisk patogen som orsakar allvarlig encefalit hos människor. Viruset är spritt i stora delar av Asien samt vissa områden i västra Stilla havet. Myggor tillhörande genuset Culex är de huvudsakliga vektorerna. Fåglar och grisar är värddjur för JEV och uppförökar viruset, medan människor är tangentiella värddjur. Japansk encefalit anses i huvudsak vara en landsbygdssjukdom. I Vietnam sker en ökad urbanisering och en intensifiering av jordbruket, vilket kan leda till att JEV blir ett ökande problem även i städer. Denna studie undersökte stillastående vatten som möjliga föryngringsplatser för JEV-vektorer i Can Tho city i Vietnam. Myggor fångades med håv vid skymning och mygglarver samlades från vattenansamlingarna. De insamlade exemplaren identifierades och analyserades för innehåll av JEV med en nestad RT-PCR. Totalt fångades 4,110 myggor och 368 larver, majoriteten tillhörande genuset Culex. RT-PCR resultat visade på 13 positiva (av 130 testade) myggpooler men inga positiva mygglarvspooler. Resultaten indikerar att olika typer av stillastående vatten utgör fortplantningsplatser för JEV-vektorer i städer och kan således vara en viktig del i virusets urbana epidemiologi. Därutöver genomfördes en mindre enkätundersökning som fokuserade på människors medvetenhet om Japansk encefalit, vaccinationsstatus och användande av myggprofylax. Både vietnameser och turister/utlänningar tillfrågades.

Main title:Presence of Japanese Encephalitis virus vectors in Can Tho City
Authors:Salomonsson, Sandra
Supervisor:Lindahl, Johanna
Examiner:Båge, Renée
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:8
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Vector breeding site, mosquitoes, mosquito larvae, flavivirus, Vietnam
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:01 Mar 2013 15:23
Metadata Last Modified:01 Mar 2013 15:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics