Home About Browse Search
Svenska


Wahldén, Lotta, 2013. Antikroppsstatus mot valpsjukevirus och parvovirus hos afrikansk vildhund och dhole på Kolmårdens djurpark. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
649kB

Abstract

Afrikansk vildhund och dhole (asiatisk vildhund) på Kolmårdens djurpark vaccineras mot valpsjukevirus och parvovirus med levande tamhundsvaccin (Nobivac DHP live vet). Djuren vaccineras när de är sövda av annan anledning och inga direkta vaccinationsrutiner finns.

Denna studie visar att valpsjukevaccinet är mycket effektivt, båda arterna får skyddande titrar efter vaccination. En vaccination vid tidigast 77 dagar på afrikansk vildhund och vid tidigast 44 dagar på dhole räcker för att uppnå en skyddande titer. Upprepade vaccinationer ger hos merparten av individerna inte en ökad titer pga. steril immunitet och är därför inte motiverade. Durationen av skyddande antikroppar är minst 3,9 år på afrikansk vildhund och 3,4 år på dhole. Inga fall av vaccininducerad valpsjuka har rapporterats i Kolmårdens djurpark.

Avseende parvovirus har merparten av båda arterna antikroppar redan innan vaccination. Vaccinering ger hos majoriteten av individerna inte en ökad titer. För att fastslå att parvovirusvaccinering av denna anledning inte är motiverat krävs dock fler studier. Oavsett vaccinationsstatus sågs hos afrikansk vildhund en sänkning av titer med ökad ålder, vilket inte sågs hos dhole. Då vaccinet som för närvarande används är ett kombinationsvaccin bör man vaccinera efter valpsjukerekommendationen tills vidare studier utförts.

,

African wild dog and dhole (Asiatic wild dog) at Kolmården zoo are vaccinated against canine distemper virus and parvovirus with live attenuated commercially available domestic dog vaccine (Nobivac DHP live vet). The animals are vaccinated when sedated for other reasons and no immunization schedules are in place.
This study shows that canine distemper vaccine is very efficient; both species obtain protective immunity after vaccination. One vaccination at the earliest of 77 days of age for African wild dog and 44 days of age for dhole results in protective titers. Revaccination does not, due to sterile immunity, result in higher titers and is therefore not motivated. Duration of protective immunity is at least 3,9 years for African wild dog and 3,4 years for dhole. No cases of vaccine-induced distemper have been reported at Kolmårdens zoo.
Most of the animals have high titers against parvovirus before vaccination. Vaccination did not result in an increase in titers. More studies are required before the conclusion is drawn that vaccinations against parvovirus do not need to be recommended. A decline in titer with increasing age could regardless of immunization status be seen in the African wild dog. This pattern could not be seen in the dhole. Since the vaccine that is currently used is a combination vaccine the immunization schedule recommended for canine distemper should be followed until further studies have been carried out.

Main title:Antikroppsstatus mot valpsjukevirus och parvovirus hos afrikansk vildhund och dhole på Kolmårdens djurpark
Authors:Wahldén, Lotta
Supervisor:Wensman, Jonas
Examiner:Alenius, Stefan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:12
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Afrikansk vildhund, Lycaon pictus, dhole, Cuon alpinus, valpsjuka, parvo, vaccinering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2068
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2068
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2013 15:06
Metadata Last Modified:01 Mar 2013 15:06

Repository Staff Only: item control page