Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Linnea, 2013. Emerging infectious diseases : using PCV2 as a model of disease transmission dynamics at the livestock-wildlife interface in Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
658kB

Abstract

Uganda anses vara ett högriskland för utveckling av nya plötsligt uppdykande sjukdomar (emerging infectious diseases, EID). Grisproduktionen i Uganda har ökat drastiskt de senaste åren och en stor del av Ugandas grisar är frigående. De kan därför lätt komma i kontakt med vilda djur i deras närområde. Porcint circovirus 2 (PCV2) är ett ubikvitärt virus och etiologiskt agens för bland annat porcine multisystemic wasting syndrome (PMWS). Förutom att infektera tamgrisar över hela världen så har PCV2 också visats kunna infektera vildsvin. PCV2 används i den här studien som ett modellvirus för transmissionsdynamik mellan vilda och tama djur då det är spritt bland grisar över hela världen, har viss genetisk variation och har hittats på både tama och vilda grisar.

Målen för den här studien var att undersöka sjukdomstranmissionsdynamiken mellan vilda och tama djur i Uganda med PCV2 som modell, som ett led i EID-övervakningen, samt att uppskatta prevalensen av PCV2 bland domesticerade grisar i Uganda.

Nittioen tamgrisar runt Murchison Falls nationalpark provtogs och analyserades med SybrGreen RT-PCR med avseende på tre olika PCV2 genogrupper, SG1, SG2 och SG3. Försök att fånga vårtsvin gjordes men tyvärr utan framgång. Därför kunde inte heller några slutsatser angående sjukdomstransmission mellan vilda och tama grisar dras. Alla tamgrisprover var negativa på PCR för SG1 och SG2 men för SG3 fanns en punktprevalens på 77%. SG3 är även känd som PCV2b och är den vanligaste genotypen av PCV2 i de flesta andra länder. PCV2b är även den genogrupp som mest associerats med PMWS.

För framtida studier kan både Uganda och tama och vilda grisar vara viktiga områden att studera. Dels för att öka förståelsen för sjukdomstranmissionsdynamiken mellan tama och vilda djur och dels för EID-övervakning.

,

Uganda is considered a “hotspot” for emerging infectious diseases (EIDs), meaning that it is a high-risk country for new infectious diseases to originate. The pig production is increasing drastically in Uganda and many of the pigs are free ranging and can come in contact with wildlife. Porcine circovirus 2 (PCV2) is a ubiquitous virus and causal agent of porcine multisystemic wasting syndrome (PMWS). Not only is PCV2 found in domestic pigs all around the world but it has also been shown to infect wild boar. PCV2 is, in this study, used as a model for disease transmission dynamics because it is spread among pigs throughout the world, has some genetic variation and has been found in both domestic and wild pigs.

The aims of this study were to investigate the disease transmission dynamics in the livestock- wildlife interface in Uganda with PCV2 as a model, as a part of the EID surveillance, and to estimate the prevalence of PCV2 in domestic pigs in Uganda.

Ninety-one domestic pigs around Murchison Falls national park were sampled and analyzed with SybrGreen RT-PCR for three different PCV2 genogroups, SG1, SG2 and SG3. Attempts to catch warthogs were made but unfortunately without success. Consequently no conclusions regarding disease transmission between wild and domestic pigs could be made. The domestic pig samples were all negative for SG1 and SG2 but for SG3 a point prevalence of 77% was found. SG3 is also known as PCV2b and is the most common PCV2 type in most other countries as well. PCV2b is also the genogroup most associated with PMWS.

For future projects both Uganda and suids could be important areas of study both for increasing the understanding of disease transmission dynamics in the livestock-wildlife interface and also for EID surveillance.

Main title:Emerging infectious diseases
Subtitle:using PCV2 as a model of disease transmission dynamics at the livestock-wildlife interface in Uganda
Authors:Jonsson, Linnea
Supervisor:Blomström, Anne-Lie
Examiner:Berg, Mikael
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:28
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:PCV2, disease transmission, livestock-wildlife, emerging infectious diseases (EID), sjukdomstransmission, vilda djur – tamdjur, EID, Uganda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2052
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2052
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:08 Mar 2013 13:51
Metadata Last Modified:08 Mar 2013 13:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics