Home About Browse Search
Svenska


Lernäs, Carl-Jacob, 2013. Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad : en studie kring affärskulturella skillnader mellan Sverige och Japan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
343kB

Abstract

Japan är en av Sveriges viktigaste exportmarknader och en av de största ekonomierna i världen. Det finns en lång historia av handel mellan länderna och de flesta stora svenska företag finns representerade i Japan.

När svenska företag som tidigare inte varit inblandade på den japanska marknaden ska etablera sig i Japan möts de av kulturella skillnader som kan komma att påverka de beslut som fattas, på grund av bristande kommunikation och förståelse.

Kultur är ett samlingsnamn för de mönster av tankar, känslor och sätt att agera som människan lever efter, och även om företag skulle välja att etablera sig i ett grannland, så skulle det ändå mötas av kulturella skillnader. I dessa sammanhang talar vi om den så kallade psykiska distansen, som kom att uppstå ur Uppsala-modellen, som Johanson & Vahlne (1977) presenterade. Den psykiska distansen förklarar att det är inte bara den fysiska distansen som påverkar utlandsetableringar, utan även den upplevda, i form av kulturella skillnader, språk och liknande.

Ur ett internationaliseringsperspektiv och med hjälp av Geert Hofstedes (2011) kulturdimensionsteori fastställer denna uppsats de kulturella skillnader som finns mellan Sverige och Japan, med fokus på de skillnaderna i affärskultur. Utifrån de kulturella skillnaderna presenteras och diskuteras hur svenska företag ska etablera sig i Japan genom ett antal olika etableringsstrategier, som Kogut & Singh (1988) och andra forskare visat påverkas av kulturella skillnader.

De slutsatser som detta arbete kunnat fastställa är att det finns stora kulturella skillnader mellan Sverige och Japan i alla de fyra dimensioner av kultur som Geert Hofstede (2011) utvecklade. Dessa skillnader påverkar kommunikationen och samarbetet mellan svenska och japanska företag. Resultaten har även gett en bild av vilken etableringsstrategi som lämpar sig för svenska företag när de ska etablera sig i Japan, beroende på deras storlek, tidigare erfarenhet och vilken bransch de tillhör.

,

Japan is one of the most important foreign markets of Swedish export, and it’s one of the largest economies in the world. Trade has been carried out between the countries for more than a century and most large Swedish corporations are active in Japan.

When Swedish companies not having traded with the Japanese before, want to establish themselves on the Japanese market, they face cultural differences that may affect the outcome of their strategies and the decisions, due to lack of communication and sufficient knowledge of these cultural differences.

Culture is a term which is defined by the patterns of thoughts, emotions and ways of interaction between humans, and even if a company establish itself in a country nearby, it would still face cultural differences between the two countries. Researchers refer to this as the “Psychic distance”, which derives from the “Uppsala-model” presented by Johanson & Vahlne (1977). The “Psychic distance” explains that there is not only the fysical distance that affects foreign investments, but there is also the perceived distance, in terms of cultural differences, language and such.

From an internationalization perspective and with help of Geert Hofstede’s (2011) cultural dimensions theory, this paper determines the cultural differences between Sweden and Japan, focusing on the differences in business-culture. From the knowledge of which cultural differences exist between Sweden and Japan, the paper then present and discuss which entry-mode strategies that Swedish companies could and should use when investing in Japan. The choice of entry-mode strategies have previously been found to be affected by the cultural differences between countries, by Kogut & Singh (1988).

The conclusions that this paper present is that there are several cultural differences between Sweden and Japan in all of the four dimensions of culture identified by Geert Hofstede (2011). These cultural differences affect communication and co-operation between Swedish and Japanese companies. The results also show the most ideal entry-mode strategy to use by Swedish companies when starting up in Japan, depending on size, experience and trade.

Main title:Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad
Subtitle:en studie kring affärskulturella skillnader mellan Sverige och Japan
Authors:Lernäs, Carl-Jacob
Supervisor:Azar, Goudarz
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:771
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Affärskultur, Etableringsstrategi, Ekonomi, Internationalisering, Kultur, Japan, Sverige
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2013 15:51
Metadata Last Modified:15 Feb 2013 15:51

Repository Staff Only: item control page