Home About Browse Search
Svenska


Lundbladh, Henrik, 2012. Konventionellt system eller reducerad jordbearbetning med mullsådd : etableringsteknik och ekonomi vid sockerbetsodling. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
12MB

Abstract

I detta arbete har jag gjort en jämförelse mellan ett konventionellt system med plöjning
och en reducerad jordbearbetning i ett mullsåddsystem för att försöka hitta skillnaderna i
etableringsteknik och ekonomi.
I både det konventionella och det reducerade jordbearbetningssystemet vill man skapa en
genomluckring av jorden. Syftet med bearbetningen är också att mylla ner gödsel och
skörderester, samt att bekämpa ogräs och bereda en optimal såbädd.
Växtföljden i ett mullsåddsystem har stor betydelse i sockerbetsodling. Den gynnar
sockerbetornas tillväxt genom en god markstruktur och tillgång till växtnäring, samtidigt
som den minskar risken för växtsjukdomar och etablering av ogräs.
Eftersom sockerbetans rötter måste växa på djupet så är jordstrukturen avgörande. En bra
miljö för rötterna gör att de kan ta upp syre, vatten och näringsämnen ur jordprofilen.
Mullsådd ingår i det reducerade jordbearbetningssystemet som bygger på en grund
jordbearbetning genom vilken man myllar in halm och skörderester i markytan. Dessa
bryts sedan ner genom biologisk aktivitet av mikroorganismer och daggmaskar i marken.
Studien har visat att valet av ett mullsåddsystem resulterar i en nästintill halverad
bränslekostnad och ett reducerat antal arbetstimmar.
En hållbar ekonomi inom växtodling handlar om att hålla odlingskostnaderna nere genom
att bland annat få ner maskinkostnaderna. Genom att tillämpa reducerad jordbearbetning
använder man ett mindre antal maskiner med högre arbetskapacitet. Detta leder till färre
antal överfarter vilket sammantaget minskar antalet arbetstimmar och bränsleförbrukning
per hektar. De fasta maskinkostnaderna minskar ju fler hektar man brukar.
Även avkastningen är avgörande för ekonomin i ett lantbruksföretag. Enligt de
förutsättningar som behandlas i detta examensarbete, ger ett mullsåddsystem vid cirka
7 % lägre avkastning i förhållande till det konventionella systemet ett likvärdigt TB 2 på
1830 kr/ha.

Main title:Konventionellt system eller reducerad jordbearbetning med mullsådd
Subtitle:etableringsteknik och ekonomi vid sockerbetsodling
Authors:Lundbladh, Henrik
Supervisor:Andersson, Allan
Examiner:Larsson, Jan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:sockerbeta, etableringsteknik, ekonomi, jordbearbetning, konventionell, mullsådd, Beta vulgaris
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2015
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2013 06:21
Metadata Last Modified:01 Feb 2013 06:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics