Home About Browse Search
Svenska


Boman, Sandra, 2013. Plasma cortisol concentrations after treatment with methadone alone or together with acepromazine or detomidine in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
369kB

Abstract

Opioider är vitt använt på smådjur som smärtlindring och för att minska behovet av anestesimedel. Opioider har också nyttjats på hästar så långt som 70 år tillbaka i tiden men användandet har varit begränsat och kontroversiellt då hästar lätt exciterar på grund av opioider. Metadon är en μ-receptoragonist och detta är den receptor som främst står för opioidernas analgetiska effekt. Metadon är inte godkänd för användning på djur i Sverige men används ändå ofta off-label på grund av sin goda smärtlindrande förmåga. Kortisolhalten i blodet är en parameter som ofta används för att objektivt utvärdera stress, smärta och smärtlindring hos djur. Hos andra djurslag än häst påverkas kortisolfrisättningen av opioidgivor men exakt hur kortisolfrisättningen i blodet påverkas beror på val av opioid, behandlingsprotokoll samt djurslag.
Syftet med den här studien var att undersöka hur metadon per se, antingen självt eller tillsammans med acepromazin eller detomidin, påverkar kortisolkoncentrationen i blodet hos hästar.
Studien var utformad med en cross-over design samt var randomiserad, placebokontrollerad och blindad. Hästarna som ingick i försöket var åtta stycken vuxna varmblodstravare, sex ston och två vallacker. De behandlingsprotokoll som undersöktes var; metadon (0,2 mg/kg i.v.) tillsammans med natriumklorid (NaCl) i.m., metadon (0,1 mg/kg i.v.) tillsammans med acepromazin (0,05 mg/kg i.m.), metadon (0,1 mg/kg i.v.) tillsammans med detomidin (0,05 mg/kg i.m.) och NaCl i.v. och i.m. som kontroll. Det var en veckas wash-out-period mellan försöksomgångarna.
Plasmakortisolhalter undersöktes med ett kommersiellt ELISA kit och en validering för häst utfördes. Metoden fungerade bra på hästplasma med kortisolhalter mellan 20-800 ng/ml. Variationskoeffiecienten, både inter-och intra-test, var låg i den här studien vilket indikerar ett korrekt uppnått resultat.
Efter metadongivan var det en statistisk signifikant ökning av kortisolkoncentrationen i plasman jämfört med kontrollen (p < 0,05). En signifikant skillnad med förhöjt kortisol, jämfört med kontrollen, sågs också efter metadon+detomidin-giva (p < 0,05) men inte efter metadon+acepromazin-giva.
Resultaten i denna studie visade att intravenös metadongiva, som enda läkemedel eller tillsammans med detomidin, ger en frisättning av kortisol till blodet hos hästar. Till vilken grad kortisolfrisättningen uppstår beror på vilket läkemedel metadon ges tillsammans med. Dessa resultat visar att plasmakortisolhalten troligen inte är en bra parameter att studera när metadons analgetiska egenskaper ska studeras och utvärderas hos hästar.

,

In small animals morphine-like drugs, opioids, are often used as analgesia and to reduce the use of anaesthetic drugs. Opioids have also been administered to horses for more than 70 years by practicing veterinarians but the use has been limited and controversial. This is because horses are very sensitive to all the adverse effects from opioids, like excitation. Methadone is a μ-receptor agonist, the receptor mainly responsible for the opioids analgesic effects. Methadone is not approved for the use in animals in Sweden but is still used off-label frequently because of its good pain relieving effect. Cortisol is a blood parameter often used to objectively measure stress, pain and analgesia in animals. In other animals than horses, plasma cortisol levels are affected by administration of synthetic opioids, like methadone, but how the cortisol release is affected depends on what opioid is used, the treatment protocol performed and the species tested.
The aim of this study was to examine how methadone per se, either alone or together with acepromazine or detomidine, affects the plasma cortisol concentrations in horses.
The study design used was a randomized, placebo controlled and blinded study with a cross-over design. The horses studied were eight adult warm-blood trotters, six mares and two geldings. The treatment protocols were; methadone (0.2 mg/kg i.v.) together with saline intramuscularly (i.m.), methadone (0.1 mg/kg i.v.) with acepromazine (0.05 mg/kg i.m.), methadone (0.1 mg/kg i.v.) with detomidine (0.01 mg/kg i.m.) and saline i.v. and i.m. as a control. There was at least a one week wash out-period between the treatments.
Plasma cortisol was measured using a commercial cortisol ELISA kit. A validation of this method for the use in horses was done. The method worked well on horse plasma in the concentration range between 20-800 ng/mL. The within and between assay variability of this study were also very low which indicated that the concentrations obtained were quite accurate.
After administration of methadone there was a statistical significant rise in the plasma cortisol concentration compared to the control value (p < 0.05). There was also a significant rise in the plasma cortisol concentration after administration of methadone + detomidine (p < 0.05) but no significance was seen after administration of methadone + acepromazine.
The results of this study showed that i.v. administered methadone per se, either alone or together with detomidine, induced the release of plasma cortisol in horses. To what extent methadone affects the plasma cortisol concentrations seems to be dependent on which substance methadone is used together with. These results indicate that the plasma cortisol concentration may not be a useful parameter for stress or pain when evaluating analgesia of methadone in horses.

Main title:Plasma cortisol concentrations after treatment with methadone alone or together with acepromazine or detomidine in horses
Authors:Boman, Sandra
Supervisor:Olsén, Lena and O. Andersson, Åsa
Examiner:Ingvast-Larsson, Carina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:19
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:methadone, cortisol, acepromazine, detomidine, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:31 Jan 2013 15:29
Metadata Last Modified:08 Mar 2013 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics