Home About Browse Search
Svenska


Lernfelt, Linn, 2013. Prevalence of antibodies for Peste des petits des ruminants virus and Brucella and related risk factors in goat herds in urban and peri-urban agriculture in Kampala, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
971kB

Abstract

The world’s population reached more than 6.9 billion people in July 2011. It is expected that the population growth during the next 40 years will take place mostly in low-income countries and the population increase will be 2.3 billion people during 2011-2050. A rapid urbanization is also expected to result in 57.7 per cent of Africa’s population living in urban areas in 2050. The rapid growth of urban areas is driven by for example economic growth, unemployment, lack of educational opportunities, natural disasters, food insecurity and social instability. In the rapidly growing urban and peri-urban areas, the demand for food is increasing. To satisfy these needs urban and peri-urban agriculture is in many ways essential for food security. Urban and peri-urban agriculture give poor people access to food by providing for self-consumption and can thereby contribute to poverty alleviation and prevent famine. There are also risks related to urban and peri-urban agriculture such as environmental hazards and transmission of for instance zoonotic diseases.
Agriculture is the most important source of income for about 66 per cent of the population (34 million) in Uganda. Twenty-five per cent of Uganda’s population is considered poor and most farming is small scale providing for self-consumption. It has been shown that urban agriculture in Kampala, the capital of Uganda, has positive effects on nutrition status and food security. Health risks have though been reported and the most important zoonotic diseases in urban and peri-urban Kampala are food-borne gastroenteritis, bovine tuberculosis, brucellosis and cysticercosis. In low-income countries, like Uganda, goats are important for poor people providing a source of income, meat, manure, milk and an insurance against emergencies. Goats are essential for poverty alleviation in developing countries.
The aim of this study was to gain knowledge about urban and peri-urban agriculture in Kampala, Uganda and to investigate the prevalence of antibodies for Peste des petits ruminants virus (PPRV) and brucella and related risk factors in goat herds. Brucellosis is considered one of the most important zoonotic diseases in urban and peri-urban Kampala. Peste des petits ruminants (PPR) is a highly infectious disease primarily affecting small ruminants. It is a disease of high socioeconomic significance in low-income countries due to the high mortality and morbidity.
Fifty-five farms in urban and peri-urban Kampala, Uganda, were visited during our study. A maximum of 5 blood samples were taken on each farm and farmers were interviewed regarding for example their animal’s health, animal movements and bio-security measures. One-hundred and ninety blood samples were taken in total and analyzed using competitive ELISA. The seroprevalence at herd level was 16.4 per cent for brucellosis and 1.8 per cent for PPRV, respectively. No statistically significant risk factors associated with seropositivity for PPRV were found in our study. Seropositive herd status for brucellosis was associated with having a farm in the division of Greater Kampala. Because of the fact that seropositive goats were found in our study it may be possible that transmission of brucella bacteria between goats and humans may occur in urban and peri-urban Kampala. Furthermore, seropositivity for PPRV may indicate that the virus has to some extent spread from the northern parts of Uganda to more central parts. In order to ascertain whether this is true or not I think further studies need to be carried out.

,

I juli 2011 var befolkningen i världen 6.9 miljarder. Befolkningstillväxten de närmaste 40 åren kommer troligen att ske i utvecklingsländer och resultera i en ökning av jordens befolkning med 2,3 miljarder under tidsperioden 2011-2050. Samtidigt kommer även en urbanisering ske vilket kommer att resultera i att 57,7 procent av befolkningen i Afrika kommer att bo i urbana områden år 2050. Denna urbana tillväxt drivs av ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, utbildningsmöjligheter, naturkatastrofer, tillgång på mat och social instabilitet. Efterfrågan på mat ökar i takt med tillväxten av urbana och periurbana området vilket gör urbana och periurbana jordbruk otroligt viktiga för livsmedelsförsörjning. En stor fördel med urbana och periurbana jordbruk är att de ger fattiga konsumenter möjligheten till självförsörjning och kan därmed bidra till bekämpning av fattigdom och hungersnöd. Det finns dock även risker med urbana och periurbana jordbruk såsom miljöpåverkan och risk för överföring av sjukdomar t.ex zoonoser.
I Uganda är jordbruk den viktigaste inkomstkällan för 66 procent av den 34 miljoner stora befolkningen. Tjugofem procent av befolkningen räknas som fattiga och de flesta jordbruken är småskaliga och producerar för självförsörjning. Man har sett att urbana jordbruk i huvudstaden Kampala har en positiv effekt på nutritionstatus och tillgång på mat. Hälsorisker har dock också rapporterats och de viktigaste zoonotiska sjukdomarna i urbana och periurbana områden i Kampala är gastroenterit, bovin tuberkulos, brucellos och cysticerkos. Det är i Uganda vanligt att man i ett hushåll har getter som inkomstkälla, säkerhet i krissituationer samt för tillgång till kött, mjölk och gödsel. Getter är essentiella för fattigdomsbekämpningen i utvecklingsländer.
Syftet med denna studie var att samla information om urbana och periurbana jordbruk i Kampala, Uganda och även undersöka seroprevalens och relaterade riskfaktorer för Peste des petits ruminants virus (PPRV) samt brucella hos getter. Brucellos är beskriven som en av de viktigaste zoonotiska sjukdomarna i urbana och periurbana områden i Kampala och är enligt WHO av betydelse för folkhälsan. Peste des petits ruminants (PPR) är en sjukdom som framförallt drabbar små idisslare. På grund av att PPRV ofta orsakar utbrott med hög mortalitet och morbiditet så är detta en sjukdom av stor socioekonomisk betydelse i utvecklingsländer.
Femtiofem gårdar i urbana och periurbana Kampala, Uganda, besöktes under studiens gång. Vid besöken togs blodprov från max 5 getter per gård och djurägarna intervjuades med frågor om t.ex djurhälsa, djurhandel och biosäkerhet på gården. De 190 blodprover som togs analyserades sedan med kompetetiv ELISA teknik. Seroprevalensen på gårdsnivå var 16,4 procent för brucella och 1,8 procent för PPRV. Inga riskfaktorer för seropositivitet för PPRV hittades i denna studie men seropositiv status för brucella på gårdsnivå var statistiskt signifikant associerad med att ha sina getter i området Greater Kampala. Eftersom seropositiva getter hittades i denna studie så kan det innebära att det eventuellt finns risk för överföring av brucella bakterier mellan getter och människor i urbana och periurbana områden i Kampala. Dessutom kan seropositivitet för PPRV tala för att detta agens kan ha spridits från norra Uganda till mer sydliga delar av landet. För att ta reda om så är fallet tycker jag att vidare undersökningar behöver göras.

Main title:Prevalence of antibodies for Peste des petits des ruminants virus and Brucella and related risk factors in goat herds in urban and peri-urban agriculture in Kampala, Uganda
Authors:Lernfelt, Linn
Supervisor:Boqvist , Sofia and Ståhl, Karl
Examiner:Sternberg-Lewerin, Susanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:15
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:goats, urban and peri-urban agriculture, risk factors, antibodies, seriprevalence, peste des petits ruminants virus, brucella
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2004
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2004
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:29 Jan 2013 10:57
Metadata Last Modified:29 Jan 2013 10:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics