Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Ellen, 2013. Seroprevalence and risk factors for bovine brucellosis, salmonellosis and bovine viral diarrhea in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Africa is expected to go through a rapid urbanization over the next four decades and the demand for food is increasing in the rapidly growing urban and peri-urban (UPU) areas. Keeping livestock in urban areas is in particular associated with health hazards. This is due to close interaction between humans and animals, and it has been shown that zoonotic diseases are increasing in urban areas. The benefits of urban and peri-urban agriculture (UPA) are related to improved food security, in particular among low-income groups. Apart from the negative public health impact of zoonotic diseases, animal disease could have a devastating impact on the economy and food security of many households in these areas.
In the present study, three important endemic diseases, including brucellosis, salmonellosis and Bovine viral diarrhea (BVD), were analyzed in regard to seroprevalence and risk factors. Brucellosis is a severe zoonotic disease with impact on both public and animal health and associated with economic losses in most low-income countries. Transmission to humans is mainly through consumption of untreated and contaminated milk products and contact with infected animals. Salmonellosis is an important zoonotic disease with a worldwide distribution. Transmission to humans is mainly through contaminated food. The disease can be severe in both humans and animals. BVD is spread worldwide and is considered to be one of the most economically important cattle diseases, due to decreased production and animal health implications.
The aim of this study was to conduct a health survey of cattle in UPU areas of Kampala, the capital of Uganda, to study the prevalence and herd level risk factors of the endemic zoonotic diseases brucellosis and salmonellosis and the endemic disease BVD. In total, 214 blood samples were analyzed using ELISA assays. For brucellosis a seroprevelence of 3% and 11% were shown on animal and herd level respectively. Keeping cattle in the Nakawa division of Kampala was found to be a statistically significant risk factor for brucellosis (p=0.05). For salmonellosis the seroprevalence was 24% and 57% on animal and herd level respectively. No significant risk factors for salmonellosis were found. The seroprevalence for BVD was 23 % on animal level and 39% on herd level. Using a bull for breeding instead of artificial insemination was found to be a statistically significant risk factor for BVD (p=0.02).
Since several seropositive cattle for Brucella spp. and Salmonella spp. were found in the UPU areas of Kampala, it is a possibility that transmission of bacteria between cattle and humans may occur. Several seropositive cattle for BVDV were also detected in the study area. A suggestion of measures towards increased bio-security and education for better basic hygiene measures, such as heat preparations of milk and hand sanitation in UPA, could potentially improve both human and animal health status in Kampala, Uganda.

,

Afrika förväntas gå igenom en snabb urbanisering under de kommande fyra decennierna och i de snabbt växande städerna och i stadsnära områden kommer efterfrågan på livsmedel att öka. Boskapsskötsel i områden med hög befolkningstäthet är särskilt förknippad med hälsorisker på grund av nära kontakt mellan människor och djur. Det har visat sig att zoonoser ökar i Afrikas urbana områden. Fördelar med stadsnära jordbruk är förknippade med förbättrad livsmedelsförsörjning, särskilt bland låginkomsttagare. Förutom de negativa humana hälsorisker som zoonoser för med sig kan djursjukdomar även ha förödande effekter på hushållsekonomi och livsmedelsförsörjning för människor i stadsnära områden.
I den här studien analyserades de tre viktiga endemiska sjukdomarna brucellos, salmonellos och bovin virusdiarré (BVD) med avseende på seroprevalens och dess riskfaktorer. Brucellos är en allvarlig zoonos med inverkan på både människors och djurs hälsa och associeras med ekonomiska förluster i de flesta utvecklingsländer. Människor smittas främst genom konsumtion av opastöriserade mjölkprodukter eller genom direkt kontakt med infekterade djur. Salmonellos är en annan allvarlig zoonos med global distribution. Människor smittas främst genom förorenade livsmedel. Sjukdomen kan resultera i allvarliga sjukdomstillstånd hos både människor och djur. BVD återfinns i alla världsdelar och anses vara en av de ekonomiskt sett största nötsjukdomarna på grund av minskad produktion och försämrad djurhälsa.
Syftet med denna studie var att genomföra en hälsoinventering av nötkreatur i stadsnära områden av Ugandas huvudstad Kampala för att undersöka seroprevalens och riskfaktorer för de endemiska zoonotiska sjukdomarna brucellos och salmonellos samt den endemiska sjukdomen BVD. Totalt togs 214 blodprover från nötkreatur i Kampalas stadsnära områden som analyserades med ELISA teknik. Seroprevalensen för brucellos var 3% på individnivå och 11% gårdsnivå. En signifikant risk faktor för brucellos var att hålla boskap i området Nakawa (p=0,05). För salmonellos var seroprevalensen 24% på individnivå och 57% på gårdsnivå. Inga signifikanta riskfaktorer för salmonellos kunde påvisas. Seroprevalensen för BVD var 23% på individnivå och 39% på gårdsnivå. Användandet av naturlig betäckning istället för AI var en signifikant riskfaktor för BVD (p = 0,02).
Det finns en risk att människor i Kampala smittas av bakterier från nötkreatur eftersom flertalet seropositiva nötkreatur för Brucella spp. och Salmonella spp. påvisades i stadsnära områden av Kampala. Flertalet seropositiva nötkreatur för BVDV påvisades även i området. Åtgärder för ökad biosäkerhet i stadsnära jordbruk och utbildning i grundläggande hygienåtgärder så som värmebehandling av mjölk och god hand hygien kunna förbättra både människors och djurs hälsa i Kampala, Uganda.

Main title:Seroprevalence and risk factors for bovine brucellosis, salmonellosis and bovine viral diarrhea in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda
Authors:Jönsson, Ellen
Supervisor:Boqvist, Sofia and Ståhl, Karl
Examiner:Sternberg-Lewerin, Susanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:25
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:brucellosis, salmonellosis, BVD, seroprevalence, risk factors, Uganda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2002
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2002
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:29 Jan 2013 09:15
Metadata Last Modified:29 Jan 2013 09:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics