Home About Browse Search
Svenska


Backlund, Fredrik, 2013. Emerging infectious diseases : a model of disease transmission dynamics at the wildlife-livestock interface in Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
805kB

Abstract

Emerging infectious diseases are a recurring threat to both human and animal health. Understanding the multiple causes behind the emergence of new diseases is key to the prevention of new and potentially devastating outbreaks. The list of underlying causes is long, including a variety of anthropogenic, environmental, molecular and climatic changes that promote the emergence and spread of disease. Two of these factors are central to the emergence of new diseases and receive special attention in this study. The spread of disease from wildlife to livestock and diseases that spread from animals to humans (zoonoses) are of importance as they implicated in the majority of EID events. This study aims to analyse how one emerging infectious disease (ASF) spreads between different wild and domestic hosts, and thereby provide a model for how disease emergence may occur. The field study is located in the northern parts of Uganda, a hotspot new and emerging viral diseases.
The recent spread of African swine fever to parts of Georgia, Russia and most recently to the Ukraine, has put this disease in the spotlight as a new and emerging threat to animal health in all of Europe. African swine fever is a highly contagious viral hemorrhagic disease of pigs, the causal agent of which is a double stranded DNA virus belonging to the family Asfaviridae. The disease is capable of infecting a number of suids, including warthogs (Phacochoerus aethiopicus and Phacochoerus africanus), bushpigs (Potamochoerus larvatus), the giant forest hog (Hylochoerus meinertzhageni), as well as the European wild boar and domestic pigs (both Sus scrofa). Soft ticks (genus Ornithodoros) act as vectors for the disease, spreading it to suid hosts in a sylvatic cycle. 91 blood samples were collected from domestic pigs. Engorged ticks were collected from 6 warthog dens. These were analysed using real-time PCR for the presence of ASFV. All blood samples extracted from ticks were PCR negative for the virus. This study found one domestic pig that was PCR positive for ASFV, but negative for ASFV antibodies when run on an ELISA. This is an interesting find as it suggests the presence of asymptomatic carriers among domestic pigs, a possible source of new outbreaks. Sequencing of the viral DNA and nucleotide Blast analysis found the virus to be 100% identical to genotype IX which has previously been found to circulate in Uganda.

,

Nya infektiösa sjukdomar är ett återkommande hot mot hälsan hos både djur och människor. Förståelse för hur nya sjukdomar uppkommer är viktigt för att bättre förutse källor till nya utbrott. Listan på bidragande faktorer är lång, en blandning av antropogeniska effekter, miljöförändringar, molekylära och klimatiska förändringar är alla involverade i uppkomsten och spridningen av dessa sjukdomar. Två av de underliggande faktorerna får särskild uppmärksamhet i den här studien. Spridning av sjukdomar från vilda djur till tamdjur och zoonoser som sprids från djur till människa är centrala fenomen i uppkomsten av nya infektiösa sjukdomar bland både tamdjur och människor. Den här studien analyserar hur afrikansk svinpest sprids från vilda till tamsvin, och agerar därmed som modell för hur nya sjukdomar uppkommer. Fältarbetet sker i norra delarna av Uganda, ett land som är en ’hot spot’ för nya virussjukdomar.

Afrikansk svinpest spreds nyligen till Georgien, Ryssland och Ukraina, och har därmed hamnat i fokus som ett hot mot djurhälsan i hela Europa. Det är en mycket smittsam hemorrhagisk virussjukdom som tillhör familjen Asfaviridae. Sjukdomen kan smitta en rad olika svindjur, däribland vårtsvin (Phacochoerus aethiopicus och Phacochoerus africanus), busksvin (Potamochoerus larvatus), skogssvin (Hylochoerus meinertzhageni), samt tamsvin och vildsvin (båda Sus scrofa). Mjuka fästingar av arten Ornithodoros agerar som vektorer för sjukdomen och sprider den till svinddjur i en sylvatisk cykel. Blodprover togs från 91 tamsvin, och fästingar samlades in från 6 vårtsvinsgryt i Murchinson Falls national park. Dessa analyserades med real-time PCR för att hitta ASF virus. Alla blodprover från fästingar var PCR-negativa för ASF. Den här studien fann ett tamsvin som var infekterat med afrikansk svinpest i PCR analys, men den var negativ för antikroppar i ELISA. Detta är en intressant fynd, eftersom det möjliggör spridning från en asymptomatisk bärare till andra tamsvin, och kan vara en källa till nya utbrott. Sekvensering och nucleotide Blast analys fann att viruset var 100% identiskt med genotyp IX som tidigare har hittats i Uganda.

Main title:Emerging infectious diseases
Subtitle:a model of disease transmission dynamics at the wildlife-livestock interface in Uganda
Authors:Backlund, Fredrik
Supervisor:Blomström, Anne-Lie and Ståhl, Karl
Examiner:Berg, Mikael
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:18
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:emerging infectious disease, African swine fever, wildlife, disease transmission, genotype
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1999
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1999
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:28 Jan 2013 15:14
Metadata Last Modified:28 Jan 2013 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics