Home About Browse Search
Svenska


Parming, Malin, 2013. Vaskularisering, körtlar och leukocytförekomst i endometrium hos tik under metöstrus och tidig dräktighet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
772kB

Abstract

I denna studie har kärl-, körtel- och leukocytförekomst jämförts på olika djup i endometriet hos 27 tikar, 12 under tidig dräktighet (från dag 8-18) samt 15 under metöstrus.
God kärlförsörjning är väsentlig under placentabildning hos tik för dels borttransport av degenererad maternell uterusvävnad, dels embryots näringsförsörjning. Det finns dock få studier om kärlförekomst i uterus under tidig dräktighet hos hund. Vid histologisk undersökning av endometriet sågs skillnad i totala antalet kärl i anslutning till ytepitel under tidig dräktighet dag 8-9 vid jämförelse med tidig och mitt-metöstrus, men för dräktighet dag 13-15 samt 18 kunde ingen skillnad påvisas. Generellt sågs lägre medelvärden för antal kärl i endometriet under tidig dräktighet jämfört med tidig metöstrus. Ingen skillnad avseende totala antalet kärl i ytlig respektive basal zon av endometriet kunde ses mellan de olika grupperna. Någon skillnad avseende kärls närhet till körtlar mellan dräktiga och icke-dräktiga kunde inte heller påvisas i denna studie.
Näringsförsörjning till embryot före implantation anses ske via uterussekret. Densiteten av körteltvärsnitt i de histologiska preparaten beräknades därför, som ett mått på förändringar under olika reproduktionsstadier. Ingen signifikant skillnad kunde ses i denna studie, men en tydlig tendens till ett lägre antal körteltvärsnitt i den ytliga och basala zonen av endometriet sågs under tidig dräktighet (dag 8-9) jämfört med tidig metöstrus. Detta skulle kunna bero på ödembildning vid inflammation efter parning.
Immunförsvaret behöver troligen modereras under tidig dräktighet för att implantation ska kunna ske. I denna studie sågs signifikant högre antal lymfocyter i anslutning till ytepitel under dräktighet dag 18 jämfört med mitt- och sen metöstrus. Antalet neutrofiler i den ytliga zonen var högre under sen metöstrus jämfört med övriga stadier vilket var ett oväntat fynd och kan bero på individuella skillnader. Ingen skillnad kunde ses avseende förekomsten av plasmaceller och monocyter/makrofager.
Sammanfattningsvis har en minskad kärlförekomst påvisats i anslutning till ytepitel under tidig dräktighet dag 8-9 jämfört med tidig och mitt-metöstrus men mellan övriga stadier ses ingen skillnad. För densiteten av körteltvärsnitt kunde ingen skillnad visas även om tendens till ett lägre antal under tidig dräktighet förelåg. Viss skillnad kunde påvisas avseende immunceller, med fler lymfocyter under dräktighet dag 18 jämfört med mitt- och sen metöstrus. Ytterligare studier med fler individer och ett mera enhetligt djurmaterial behövs för att kunna avgöra om, hur och när parning och tidig dräktighet påverkar endometriet jämfört med situationen hos den icke-dräktiga tiken.

,

This study is concentrating on the presence of blood vessels, glands and leucocytes in different layers of the endometrium from 27 bitches, 12 during early pregnancy (day 8-18) and 15 during metoestrus.
Sufficient vascularity is important during placentation in the bitch for removal of degenerated endometrium and to enable nutritious supply of the embryo. However, few studies have focused on the vascularity of the canine uterus during early pregnancy. By histological inspection of the endometrium, a difference between pregnancy day 8-9 compared with early and mid metoestrus was seen for the total number of blood vessels close to the surface epithelium. The difference did not exist for day 13-15 and 18 of pregnancy. However the means in general showed a lower number of blood vessels in the endometrium during early pregnancy compared to early metoestrus. No difference could be seen in total number of blood vessels in the superficial and basal zones of the endometrium between the different groups of bitches, nor could any difference be seen regarding the proximity of blood vessels to glands.
Before implantation, nutrition of the embryo is likely to occur through secretions from the uterine glands. The density of cross sectioned glands during the different reproductive stages were therefore counted on the histology slides. There was no significant difference, but a tendency of a lower number of glands in the superficial and basal zones of the endometrium during early pregnancy (day 8-9) compared to early metoestrus. This could be due to oedema, as an inflammatory reaction after the mating.
The immune system is probably altered during early pregnancy to allow implantation. This study showed a significantly higher numbers of lymphocytes during early pregnancy day 18 compared to mid and late metoestrus. The numbers of neutrophils appeared to be higher in late metoestrus compared to the other stages studied, a finding that was unexpected and maybe due to individual differences. The number of plasma cells and monocytes/macrophages did not differ between the groups.
In conclusion, a lower number of blood vessels have been identified in the surface epithelium during early pregnancy day 8-9 compared to early and mid metoestrus, but for other stages no differences could be seen. The density of cross section glands did not differ, but a tendency of lower numbers during early pregnancy could be seen. Some difference was shown regarding the immune system with more lymphocytes during pregnancy day 18 compared to mid and late metoestrus. More studies on this subject with a more homogenous and a larger group of animals is necessary to be able to distinguish if, how and when mating and early pregnancy affect the canine endometrium compared to the non-pregnant situation.

Main title:Vaskularisering, körtlar och leukocytförekomst i endometrium hos tik under metöstrus och tidig dräktighet
Authors:Parming, Malin
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Holm, Lena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:13
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:diöstrus, reproduktion, livmoder, hund, dioestrus, reproduction, uterus, bitch, dog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1994
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1994
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Jan 2013 15:25
Metadata Last Modified:25 Jan 2013 15:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics