Home About Browse Search
Svenska


Stener, Linda, 2013. En studie av progesteronreceptorer i juvertumörer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
899kB

Abstract

I denna studie har förekomst av progesteronreceptorer i olika typer av primära juvertumörer undersökts med hjälp av immunohistokemi. Dessutom har tumörceller från carcinomcellinjen CMT-U27 odlats i olika cellodlingsmedium och exponerats för olika testsubstanser som binder till progesteronreceptorn (progesteron och RU486/mifepristone). Cellernas receptoruttryck och progesteroninnehåll utvärderades med hjälp av ELISA och tumörcellernas viabilitet analyserades med Colorimetric Cell Viability Test.
Av resultaten framgår att samtliga undersökta primära juvertumörer uttryckte progesteronreceptorer. De odlade cellerna hade högre cellviabilitet när de odlades utan fetalt bovint serum (FBS). Efter exponering med progesteron minskade tumörcellernas uttryck av progesteronreceptorer, vilket hämmades av mifepristone. Cellerna innehöll högre halter progesteron än det medium cellerna odlades i vilket kan tolkas som att de kan producera eget progesteron. De celler som inkuberades i endast progesteron var den enda grupp vars cellviabilitet minskade efter 48 timmars inkubation, vilket kan bero på att progesteron får celler att stanna i G1-fasen av cellcykeln och därmed hämma deras tillväxt.

,

In this study the occurrence of progesterone receptors in different mammary tumours have been examined with immunohistochemistry. Furthermore tumour cells from the carcinoma cell line CMT-U27 have been cultured in different cell culture media and exposed to different test substances that bind to the progesterone receptor (progesterone and RU486/mifepristone). The receptor expression and progesterone content of the cells have been evaluated with ELISA and the cell viability was analyzed with Colorimetric Cell Viability Test.
The results show that all of the examined primary tumours expressed progesterone receptors. The cultured tumour cells hade higher cell viability when grown without fetal bovine serum (FBS). Exposure of progesterone lowered the expression of progesterone receptors in the cells, an effect that was inhibited by mifepristone. The cells contained a higher rate of progesterone than the conditioned medium. This indicates that the cells produce their own progesterone. The cells that were incubated in progesterone alone was the only group with lower cell viability after 48 hours of incubation, this might be because of the effect of progesterone on cell cycle progression with an arrest in the G1-phase and thereby inhibiting the cell proliferation.

Main title:En studie av progesteronreceptorer i juvertumörer
Authors:Stener, Linda
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Madej, Andrzej
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:6
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:progesteronreceptorer, hund, juvertumörer, progesteron, mifepristone, progesterone receptors, canine, mammary tumours, progesterone, mifepristone
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Jan 2013 15:19
Metadata Last Modified:25 Jan 2013 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics