Home About Browse Search
Svenska


Furekull, André, 2013. Andningsfrekvensmönster efter submaximalt arbete hos varmblodiga travhästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
315kB

Abstract

Studiens målsättning var att besvara tre frågeställningar. Skiljer sig andningsfrekvensmönstret efter ansträngning hos varmblodstravare med prestationsnedsättning från normalpresterande hästar? Påverkas andningsfrekvensmönstret efter ansträngning av en ökad slemansamling i luftstrupen? Är koncentrationen surfaktantprotein D i blodet en relevant analysparameter vid utvärdering av nedre luftvägsproblem?
Hypotesen var att travhästar med subkliniska luftvägsproblem i de nedre luftvägarna har en längre återhämtningsperiod efter ansträngning jämfört med friska hästar. Kopplingen mellan ökad slemansamling i luftstrupen och prestation undersöktes också.
24 varmblodstravare deltog i försöket. Innan försöket undersöktes varje häst kliniskt inkluderande vilo-EKG och luftvägsendoskopi. Själva försöket genomfördes efter ett arbetstest där hästarna gick på cirka 80 % av sin förmåga (enligt travtränarens bedömning) över 2000 meter och bestod av flertalet mätningar av andnings- och hjärtfrekvens, mätning av rektaltemperatur, blodprovstagningar, EKG efter arbete samt luftvägsundersökning med endoskop cirka 2-3 timmar efter arbetstestet.
3 olika grupperingar av hästarna gjordes med avseende på prestation (grupp A och B), slemförekomst i luftstrupen (grupp C och D) samt koncentration av surfaktantprotein D i plasma (grupp E och F).
Resultaten visar att hästar med ökad slemförekomst i luftstrupen efter ansträngning har en lägre andningsfrekvens direkt efter avslutad ansträngning samt en större skillnad mellan andningsfrekvensen direkt efter avslutad ansträngning och 11 minuter senare. Dock har slemförekomsten i luftstrupen efter ansträngning ingen direkt koppling med den bedömda prestationsförmågan. Ett annat resultat som studien gav var att normalpresterande hästar sjunker mer i andningsfrekvens från sitt högsta uppmätta värde till 11 minuter efter ansträngning och även att de hade en högre temperaturstegring och högre absolut temperatur efter ansträngning. Ingen skillnad i koncentrationer av surfaktanktprotein D i plasma förelåg hos hästarna avseende prestationsförmåga eller slemförekomst i luftstrupen.
Sammanfattningsvis gav studien lovande resultat för att så småningom kunna använda andningsfrekvensmönster efter ansträngning som en indikator på luftvägspåverkan med slemansamling i de nedre luftvägarna. Användbarheten av andningsfrekvensmönster vid prestationsbedömning är mer osäkert och kräver mer forskning innan det kan tas i praktiskt bruk. Koncentrationen av surfaktantprotein D i blodet var ingen bra indikator på luftvägspåverkan vid ökad slemansamling i luftstrupen i denna studie och hade ingen koppling till prestation.

,

The purpose of this study was to answer three questions. Does the post exercise breathing frequency pattern of standardbred trotters differ between horses with decreased performance compared to horses with normal performance? Does accumulation of tracheal mucus affect post exercise breathing frequency pattern? Are surfactant protein D levels in blood a relevant parameter when evaluating disease in the lower airways?
The hypothesis was that horses with sub-clinical lower airway diseases have a longer rebreathing period after exercise compared to healthy horses. The association between excessive tracheal mucus accumulation and performance was also evaluated.
24 standardbred trotters participated in the study. Before the main event every horse was examined including electrocardiography and endoscopic evaluation of the airways. The horse underwent a field exercise test at 80 % of the animal´s maximum capacity (assessed by the trainer) over 2000 meters and afterwards several measurements of breathing and heart frequency, rectal temperature, blood sampling, electrocardiography and 2-3 hours later an endoscopic evaluation of the airways took place.
The horses were divided in three main categories according to performance (group A and B), grade of tracheal mucus (group C and D) and plasma concentration of surfactant protein D (group E and F).
The results shows that horses with excessive accumulation of tracheal mucus after exercise have lower breathing frequency immediately after exercise and a larger difference between breathing frequency immediately after exercise and 11 minutes later. Excessive tracheal mucus after exercise has no apparent effect on performance assessed by the trainer. In addition, results from this study showed that horses with good performance decreased more in breathing frequency from the maximal frequency to 11 minutes after exercise and also had a higher rise in rectal temperature and absolute temperature after exercise. No difference in plasma concentration of surfactant protein D was found between horses with different performance level and different grades of tracheal mucus accumulation.
In conclusion, the results from this study are promising for a future use of breathing frequency pattern as an indicator of airway affection with excessive mucus accumulation in the lower airways. The use of breathing frequency pattern to evaluate performance is more unreliable and more research is required before this can be used in clinical situations. In this study, the concentration of surfactant protein D in blood was not a good indicator of lower airway disease with accumulation of tracheal mucus and no association to performance was found.

Main title:Andningsfrekvensmönster efter submaximalt arbete hos varmblodiga travhästar
Authors:Furekull, André
Supervisor:Kvart, Clarence
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2013:3
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:häst, travare, prestation, andning, luftvägsinflammation, surfaktantprotein D, horse, trotter, performance, breathing, inflammatory airway disease, sufactant protein D
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1975
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2013 13:48
Metadata Last Modified:18 Jan 2013 13:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics