Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Karolina, 2010. Analys av dräktighets- och fölningsresultat inom svensk varmblodig ridhäst och svensk varmblodig travhäst åren 2000-2006. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
382kB

Abstract

The purpose of this thesis was to analyze conception and foaling results of Swedish warmblood and Standardbred trotters using breeding statistics during the years 2000-2006. Key issues in this thesis were: Have the conception and foaling results of stallions changed during the period 2000-2006? What is the effect of the use of various breeding methods? Is testicle size correlated with conception and foaling results? How important are age, breed and level of inbreeding of the stallion for conception and foaling results?
Breeding statistics were available for 537 Swedish Warmblood stallions and 305 Standardbred trotter stallions. To be included in the analyses, a stallion must have mated at least ten mares in total over the period 2000-2006. This criterion was met by 313 Swedish Warmblood stallions and 272 Standardbred trotter stallions. Data on inbreeding coefficients were available for Standardbred trotters. The average inbreeding coefficients of the stallions in this study was 0.07.
Breeding methods used were natural service and insemination with fresh, chilled, and frozen semen. During the study period, Swedish Warmblood stallions mated in total 33,983 mares and the Standardbred trotter stallions 38,485 mares. For the Swedish Warmblood stallions the insemination with chilled semen was the most common breeding method, approx. 60 percent, and for Standardbred trotter insemination with fresh semen was most common, approx. 50 percent.
Age at mating varied between 3 and 30 years for Swedish Warmblood stallions, and between 4 and 30 years for Standardbred trotters (inseminations with frozen semen not included). The average conception and foaling results were 71.4 and 65.2 percent respectively for the Swedish Warmblood stallions, and for the Standardbred trotter stallions 74.8 and 67.2 percent, respectively. No statistically significant changes in conception and foaling results could be observed during the period 2000-2006.
Logistic regression analysis was used to examine how breeding year, breeding method, age, breed, inbreeding and testicle size influenced conception and foaling results. All factors except testicle size had significant effect on gestation results, and all factors except breed and testicle size had significant effect on the foaling results. Increased inbreeding in the stallion led to a reduction in conception and foaling results. Stallions aged 5 to 12 years had the best conception and foaling results. Above this age span, higher age correlated with reduced results for the Swedish Warmblood. Repeatability was low, about 7 percent in the analysis of conception results and about 5 percent in the analysis of foaling results.
No significant correlation between testicle measures on the one hand, and conception and foaling results on the other, was found in these data, when all mating methods were included. The width and volume of the right testicle showed a weak positive correlation to conception when only natural mating was included.

,

Syftet med detta examensarbete var att analysera svenska varmblodiga ridhästhingstars och svenska varmblodiga travhästhingstars dräktighets- och fölningsresultat med hjälp av betäckningsstatistik för åren 2000-2006. Viktiga frågeställningar i detta arbete var t.ex.: Har hingstarnas dräktighets- och fölningsresultat förändrats under åren 2000-2006? Hur inverkar valet av betäckningsmetod? Finns något samband mellan hingstens testikelstorlek och dräktighets- och fölningsresultat? Hur viktiga är hingstens ålder, ras och inavelsgrad för dräktighets- och fölningsresultatet?
Betäckningsstatistik för åren 2000-2006 fanns tillgänglig för 537 svenska varmblodiga ridhästhingstar och 305 svenska varmblodiga travhästhingstar. I studien sattes villkoret att en hingst minst måste ha betäckt tio ston totalt över åren 2000-2006. I analyserna ingick därför 313 svenska varmblodiga ridhästhingstar och 272 svenska varmblodiga travhästhingstar. Information fanns också om travhästhingstarnas inavelskoefficienter. Den genomsnittliga inavelskoefficienten var 0,07. Testikelmått fanns för 142 av de svenska varmblodiga travhästhingstarna som ingick i betäckningsstatistiken. Tidigare studier både på häst och andra djurslag har visat på samband mellan testikelstorlek och den dagliga spermieproduktionen. Det finns dock inga studier på häst som visar på direkta samband mellan hingstens testikelstorlek och dräktighets- och fölningsresultat.
Betäckningsmetoderna som användes var naturlig betäckning och inseminering med färsk, kyld, respektive fryst sperma. De svenska varmblodiga ridhästhingstarna betäckte sammanlagt under dessa år 33983 ston och svenska varmblodiga travhästhingstarna 38485 ston. Den betäckningsmetod som var vanligast var för svensk varmblodig ridhäst var inseminering med kyld sperma, ca 60 % av betäckningarna. För svensk varmblodig travhäst var istället inseminering med färsk sperma vanligast och utgjorde ca 50 % av betäckningarna.
Hingstarnas ålder vid betäckning varierade mellan 3-30 år för svensk varmblodig ridhäst och 4-30 år för svensk varmblodig travhäst. Den genomsnittliga uppskattade dräktighetsprocenten och fölningsprocenten var för de svenska varmblodiga ridhästhingstarna 71,4 respektive 65,2 % och för de svenska varmblodiga travhästhingstarna 74,8 respektive 67,2 %. Ingen statistiskt säkerställd förändring i dräktighets- och fölningsresultatet kunde ses över tidsperioden 2000-2006.
För att undersöka betydelsen av betäckningsår, etäckningsmetod, ålder, ras, inavel och testikelmått för hingstarnas dräktighets- och fölningsresultat användes logistisk regressionsanalys. Resultatet visade att alla dessa faktorer förutom testikelmått hade signifikant effekt på det uppskattade dräktighetsresultatet och att faktorerna, förutom ras och testikelmått, även hade signifikant effekt på fölningsresultatet. Ökad inavelsgrad hos hingsten ledde till ett minskat dräktighets- och fölningsresultat. Hingstar med en ålder av 5-12 år hade de bästa dräktighets- och fölningsresultaten och hingstar över 12 år hade sämre resultat. Upprepbarheten mellan betäckningar för samma hingst var dock låg: ca 7 % av variationen för uppskattade dräktighetsresultatet och ca 5 % för fölningsresultatet kunde förklaras med effekten av hingst när faktorena ovan (år, metod, ålder etc) tagits hänsyn till.
Det visade sig inte finnas några tydliga samband i detta data mellan testikelmåtten och dräktighets- och fölningsresultatet vid analys där alla betäckningsmetoder ingick. Dock fanns det svaga positiva korrelationer mellan höger testikels bredd och volym med dräktighetsresultatet då endast naturlig betäckning analyserades.
Fruktsamheten hos hingsten är inte prioriterad i den alltmer prestationsinriktade aveln, i avelsarbetet spelar dock hingstens fruktsamhet en stor roll för om en betäckning ska resultera i en dräktighet eller ett föl, men det finns även många andra faktorer som påverkar. Ju mer kunskap vi skaffar oss kring varje faktor som påverkar dräktighets- och fölningsresultatet desto lättare blir det att förutsäga utgången. Därför kan utförligare studier av exempelvis samband mellan hingstens testikelstorlek och dräktighets- och fölningsresultatet vara av intresse för framtiden.

Main title:Analys av dräktighets- och fölningsresultat inom svensk varmblodig ridhäst och svensk varmblodig travhäst åren 2000-2006
Authors:Johansson, Karolina
Supervisor:Eriksson, Susanne and Jönsson, Lina and Lindberg, Louise and Braam, Åsa
Examiner:Philipsson, Jan
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:314
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:häst, fertilitet, svensk varmblodig ridhäst, svensk varmblodig travhäst, dräktighet, fölningsresultat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1915
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2012 09:48
Metadata Last Modified:13 Dec 2012 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics