Home About Browse Search
Svenska


Adldoost, Maryam, 2012. Communication of CSR activities : a case study in the dairy sector. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
885kB

Abstract

Recent corporate challenges require effective communication in order to secure a company’s reputation. Companies as a result, need to be committed to a series of corporate social and environmental practices along with their financial commitments to their shareholders and investors. In fact, businesses are required to go above their ordinary operations and involve all potential stakeholders that can be affected by their strategies. Companies also need to communicate social, environmental and economic consequences of their activities along with their CSR commitments to their internal and external stakeholders in order to make a better corporate image and improve their market opportunities. Currently, non-financial reporting of CSR has developed and made CSR reports a more permanent part of business reporting context.
Through different industries, the food sector can gain increased insights about incorporation of CSR in its value chain, since food products are based on natural resources, such as animal and plants and they fulfil one of the basic human requirements. Moreover, this industry is very labour intensive that connects it with the argument of paying fare prices to the producers and improving the work condition for them.
This paper focuses on communicated corporate social responsibility reports of two case companies, Arla and Valio, in order to provide an overview about CSR themes and topics in the dairy industry as a significant part of the food industry. The paper intends to identify concerned stakeholders and communicated outcomes of CSR activities. A qualitative case study is applied in order to collect data, build a relationship and make appropriate interpretations. Besides, the triple bottom line, stakeholder theory and CSR communication framework is chosen as theories of data analysis and in order to generate results.
The secondary data of the case companies shows that these companies communicate same areas of responsibility and state similar activities with minor differences in the structure of their CSR reports. These areas are linked to six major themes that are: primary production, procurement, product safety as well as social, environmental and financial responsibilities. The key stakeholders of the case companies were also identified, since it is important for companies to observe the fluctuating and multidimensional environment of their business to serve and satisfy the needs of the society in which they operate. The analysis of the empirical data is concluded with identification of communicated outcomes of CSR activities.

,

Företagskriser förtydligar behovet tydlig kommunikation ansvarstagande för att bevara anseende. Grunden för denna kommunikation ligger i ett ansvarsfullt agerande som speglar medvetenhet om miljöaspekter och sociala aspekter av företagande. Ytterligare en dimension av ansvarstagandet är grundad i vilka intressenter som tas i beakta. Kraven på företag, att visa ansvar i en bred bemärkelse manifesteras i kommunikation genom så kallade CSR (Corporate Social Responsibility) rapporter som en mer eller mindre given del av företags regelbundna redovisning vid sidan om den traditionella ekonomiska redovisningen.
I likhet med många andra industrier söker livsmedlesindustrin grunder för sina ansvarsrapporteringar i hela tillverkningskedjan (värdekedjan / supply chain). Här blir det tydligt att livsmedel, som utgör ett basalt mänsligt behov, blir en angelägenhet för ett stort antal intressenter. Tillverkningen är dessutom relativt arbetsintensiv och global, vilket gör att maten inte sällan är tillverkad eller processad i en annan del av världen. Kraven på kvalitet, spårbarhet och rättvisa arbetsförhållanden för dem som arbetat med matproduktionen blir allt mer uttalade.
Detta projekt handlar om hur två större livsmedelsföretag (Arla och Valio) kommunicerar sitt arbete med ansvarstagande. Analysen av CSR-tema i ansvarsrapporter ger en bild av vilka intressenter företagen ser som viktiga. En jämförande fallanalys, baserat på sekundära empiriska data, i en Nordisk kontext utgör grunden för analysen. Utgångspunkten för jämförelsen är den klassiska ”triple bottom line” i vilken ekonomiska, miljömässiga och sociala tillmäts värde.
Jämförelsen mellan Arla och Valios kommunikation av sitt ansvarsarbete pekar på förhållandevis mycket likheter. De huvudsakliga områdena som båda företagen rapporterar inom är: primärproduktion, inköp, produktsäkerhet samt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Likheterna kan förklaras av att båda företeagen möter en relativt medvetna kunder på sina respektive marknader och att förväntningarna på deras agerande och kommunikation därmed blir relativt likartade. Ansvarstagande (CSR) utgör i den här jämförelsen ingen grund för en tydlig differentiering – båda företagen kommunicerar sitt CSR-arbete mycket medvetet och väl strukturerat.

Main title:Communication of CSR activities
Subtitle:a case study in the dairy sector
Authors:Adldoost, Maryam
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:760
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:corporate social responsibility communication, stakeholders, triple bottom line, corporate financial performance, food industry, social responsibility, environmental responsibility, financial responsibility, product safety, CS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1909
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1909
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:07 Dec 2012 12:05
Metadata Last Modified:07 Dec 2012 12:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics