Home About Browse Search
Svenska


Bohlemark, Axel, 2012. Urbana element : stadsmöbler, placering och gestaltning för användaren. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Detta arbete behandlar gestaltning
och placering av stadsmöbler - i detta
arbete kallade urbana element - utifrån
användarens behov. Arbetet syftar till att
undersöka vad det innebär att ta hänsyn till
användaren, närmare bestämt åskådliggöra
hur en sådan gestaltningsprocess kan se ut
och undersöka om den kan ge riktlinjer för
framtida arbete i liknande projekt. Arbetet
baseras på teorier om placering och om
olika användargruppers fysiska bruk av
det urbana rummet. Teorin konkretiseras
i Hässleholms stadskärna och det arbete
som åskådliggörs är framställandet av
en placeringsplan och en gestaltning av
urbana element. Resultatet baserar sig
på en syntes av teori och analyser och blir
till en serie urbana element som försöker
uppmuntra till socialt umgänge och
aktivitet. Slutsatserna av arbetet kring vilka
diskussion förs är att det är problematiskt
att gestalta med hänsyn tagen till specifika
användargrupper. Däremot är arbetet med
elementens placering betydelsefullt och det
är placering som kan skapa förutsättningar
för dess användning. Det finns ett värde
i att göra analyser och sammanfatta
dem i konceptplaner för att närma sig
ett mer användaranpassat resultat. De
urbana elementen bör inte väljas och
placeras utifrån en färdig gestaltning, snarare bör val av urbana element och
placeringskoncept bearbetas tidigt i
processen och löpa parallellt med den
under hela projektet.

,

This work treats design and placement
of urban furniture - in this work called
urban elements - from a user perspective.
The work aim to analyze what it means to
take consideration to the user, specifically
illustrate how such design process might
look like and whether it can provide
guidelines for future work on similar
projects.
The work is based on theories about the
location and the different user groups’
physical use of urban space. The theory
concretizes in the city centre of Hässleholm
with a placement plan and a design of
urban elements. The designed urban
elements, aims to enhance activity and
social activity. The conclusions of the work,
which is discussed is that it is problematic
to design with consideration to specific
user groups. On the contrary the work
with the placement of the urban elements
significant and can create the prerequisites
for its use. There is a value in working
with analyzes and resume them in concept
plans, in order to approach a more user
adapted result. The urban elements should
not be choosed from without an already
finished site design, the selection and the
placement of the urban elements should
preferably be processed early in the design process and continue developing during all
the process.

Main title:Urbana element
Subtitle:stadsmöbler, placering och gestaltning för användaren
Authors:Bohlemark, Axel
Supervisor:Svensson, Jitka
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:stadsmöbler, placering, användare, urbana element, gestaltning, design, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1863
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1863
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Nov 2012 05:56
Metadata Last Modified:22 Nov 2012 05:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics