Home About Browse Search
Svenska


Gullers, Erik, 2012. Urbanisering och agrara markvärden i en storstadsregion : en kvantitativ studie av åkermarkspriser i en storstadsregion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
728kB

Abstract

Urbanisering och jordbruk har alltid varit sammankopplat, och urbanisering skulle inte varit möjlig utan jordbruk. Uppsatsen undersöker marknaden för åkermark i storstadsregion som Stor-Malmö. Den första frågeställningen är i vilken utsträckning som avkastningsvärden kan förklara åkermarkspriserna i en storstadsregion som Stor-Malmö. Därefter studeras det om åkermarksprisernas kan relateras med andra faktorer som inte är relaterade till åkermarkens avkastningsvärden. Studien har utifrån beräkningar av korrelation mellan tillgänglig prisstatistik nått fram till några intressanta resultat.

Stor-Malmö utgör en betydande del av Sveriges mest bördiga odlingsregion Götalands södra slättbygder. I odlingsregionen har det skett en betydande prisökning på åkermark sedan i slutet av 1990-talet fram tills 2010. Denna studies resultat visar att åkermarkpriserna i Stor-Malmö regionen inte kan förklaras av avkastningsvärden. Även om denna studie inte kan exkludera att möjliga alternativa avkastningsvärden kan ha betydelse hittas de starkaste sambanden mellan åkermarkspriserna med andra faktorer. Denna uppsats hittar ett starkt stöd för att det finns ett samband mellan åkermarkspriserna och huspriserna i en urban region som Stor-Malmö. Dessutom är åkermarkspriserna i Götalands södra slättbygder starkt korrelerade med Sveriges BNP-tillväxt under 2000-talet. En viktigt poängterande är dock att de samband som kan bekräftas i denna studie endast gäller med tidsperioden avgränsad till 2000-talet.

,

Urbanization and agriculture have always have been connected, and urbanization wouldn’t be possible at all without agriculture. In this study the focus is on examining the market for farm land in an urban region like “Greater-Malmö”. First, this study intends to examine the possible influences of capital gains on the farm land prices in the urban region of Greater-Malmö. The second task is to study if there are any connections between the farm land prices and other factors that aren’t related to capital gains in the urban region. By doing a literature study and correlation estimations of price statistics this study reveals some interesting results.

“Greater Malmö” is one of Sweden’s big urban regions and it covers a large part of the most fertile agricultural region in Sweden. In that agricultural region there has been a rapid price increase on farm land since the end of the 1990s until 2010. The results of this study show however little support for the assumption that capital gains can have any mayor importance for the farm land prices in an urban region like Malmö. Even if potential revenues from alternative land use can’t be excluded the clearest connections are found between the farm land prices and other variables. This study shows that there are strong connections between the farm land prices and the prices on real estates in the urban region of Malmö. The study also shows that there are strong connections between the farm land prices in Malmö and the Swedish GDP-growth. It’s although important to remark that this study’s results can only be confirmed when the time period is limited to 2000s.

Main title:Urbanisering och agrara markvärden i en storstadsregion
Subtitle:en kvantitativ studie av åkermarkspriser i en storstadsregion
Authors:Gullers, Erik
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:744
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Urbanisering, Åkermark, Avkastningsvärden, Fastighetspriser, Korrelation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1875
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1875
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:26 Nov 2012 16:33
Metadata Last Modified:26 Nov 2012 16:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics