Home About Browse Search
Svenska


Wålberg Von Knorring, Mattias, 2012. Beslutsstöd för placering av basvägar i terrängen och beräkning av medelterrängtransportavstånd. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det svenska skogsbruket är beroende av skotning för uttransport av virke från skog till bilväg. Kostnaden för skotningen har en korrelation med skotningsavståndet och terrängförhållandena på avverkningstrakten. Hur man idag (2011) beräknar ett medelterrängtransportavstånd, vilka sträckor som ingår det, skiljer sig mellan skogsbolag och entreprenörer, vilket skapar osäkerhet vid förhandling och planering. Det saknas idag beräkningsmodeller för att enhetligt kunna beräkna ett medelterrängtransportavstånd, vilket skulle kunna underlätta vid förhandling och planering av en avverkningstrakt.
Målet med examensarbetet var att för Korsnäs AB utveckla ett beslutsstöd vid planering av en avverkningstrakt i föryngringsavverkning. Målet delades upp i två delmål:
1. Kartlägga och analysera rutinerna kring planering vid placeringen av basvägar i terrängen och beräkning av medelterrängtransportavstånd.
2. Att med hänsyn till produktivitets- och miljökrav, skapa ett förslag för placeringen av en basväg i terrängen samt underlätta beräkningen av ett medelterrängtransportavstånd.
Metoden startade med en litteraturstudie samt att definiera ett skotningsavstånd. Därefter användes delmoment. Delmoment ett bestod av kartläggning av rutiner vid beräkning av medelterrängtransportavstånd och vägval i terrängen. Delmoment två bestod av att utveckla ett beslutsstöd i GIS som genererar ett planeringsunderlag med förslag till en placering av basväg i terrängen, samt underlättar beräkningen av ett medelterrängtransportavstånd.
Resultatet visade att skogsbranschen bör enas om en enhetlig standard för ett skotningsavstånd, och hur det ska beräknas. Det visade även att det är möjligt att utveckla ett beslutsstöd som genererar ett enhetligt planeringsunderlag, vilket underlättar beräkningen av medelterrängtransportavstånd samt behovet av maskin- och personalresurser för en avverkningstrakt.

,

In Swedish forestry, forwarders are used to extract wood from harvest areas to roadside. The cost for extraction is dependent on the forwarding distance and terrain conditions. The definition of average forwarding distance and even methods used to calculate it, however, differs between logging contractors and clients. This situation creates uncertainty in both the planning of harvest work and price negotiations. Many factors affect the length of the main forwarding road on a harvest area. Terrain factors such as ground conditions, surface structure and gradient influence accessibility and the placement of a main forwarding road. Considerations to environmental demands and historical relics also affect the placement of a main forwarding road. New technologies enable the simulated location of a main forwarding road and the calculation of the driving distance. This could lead to better input data for harvest planning and a correct calculation of the average forwarding distance.
The goal for this study was to develop such a decision support system for use in the planning of final felling for Korsnäs AB. This was divided into two sub-goals:
1. Analysing the routines for the location of main forwarding roads in the terrain and the methods used to calculate the corresponding forwarding distance.
2. Creating a decision support system that incorporates both production and environmental goals in the location of a main forwarding road and in the calculation of the resulting average forwarding distances.
The study started with a literature search to correctly define the average forwarding distance. The study was thereafter divided into the two parts corresponding to the two sub-goals above. The first part consisted of collecting existing information about the current routines at Korsnäs AB for calculating the average forwarding distance. This was followed by interviews with contractors and harvesting planners regarding average forwarding distance and terrain transport in general. The second part consisted in developing the decision support system that from existing geographical data simulates the placement of a main forwarding road and creates planning data that makes it easier to calculate the corresponding forwarding distance.
The results showed that there was some inconsistency in the perceptions of the concept of average forwarding distance is and which distances are included in it. Thus, the results indicate a need to agree on a unified standard for forwarding distances. The developed decision support system could successfully simulate the location of a main forwarding road in the terrain and creation of harvest planning input for calculating the average forwarding distance integrating both production and environmental considerations. The better input enables both contractors and the planners to better estimate the machine- and staff requirements. This could, in turn, reduce the total cost of final felling for both contractors and the forest companies.

Main title:Beslutsstöd för placering av basvägar i terrängen och beräkning av medelterrängtransportavstånd
Authors:Wålberg Von Knorring, Mattias
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:Lindroos , Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:358
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:terrängtransportavstånd, medelskotningsavstånd, beslutsstöd, basväg, skotning, GIS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1822
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1822
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2012 07:54
Metadata Last Modified:30 Oct 2012 07:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics