Home About Browse Search
Svenska


Peters, Tanja, 2012. På upptäcktsfärd i ”den goda platsen” – en tvärvetenskaplig litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
673kB

Abstract

På upptäcktsfärd i ”den goda platsen” innebär en läsning av en tvärvetenskaplig litteraturstudie. Uppsatsen syftar till att nå en ökad förståelse kring ”den goda platsen” genom att se hur olika vetenskapsdiscipliner tar upp och beskriver begreppet och fenomenet i olika texter. Studien fokuserar på tolkning av texter och är således en kvalitativ inriktad studie med hermeneutisk utgångspunkt.

,

Urval av litteratur har gjorts inom arkitekturteori, kulturgeografi och antropologi. De författare som valts ut är Christian Norberg-Schultz, Yi-Fu Tuan och Tim Ingold. Samtliga författare är professorer och har därmed en stark ställning inom sina respektive kunskapsområden. De olika författarna och de olika vetenskapsdiscipliner som de representerar redovisas i separata avsnitt med kommentarer och det är i uppsatsens sista kapitel, diskussion och slutsatser samt avslutande reflektioner, som resultatet ställs samman. Det är även i uppsatsens sista avsnitt som de olika författarnas beskrivning av ”den goda platsen” analyseras och diskuteras.

,

På upptäcktsfärden i ”den goda platsen” kan sägas innebära en resa in i en begreppsdjungel där stigen inte alltid kan beskrivas som rak och upptrampad. Men förhoppningsvis kan denna studie bidra till att nästa gång någon ger sig ut på en upptäcktsfärd i begreppens värld kan denna studie fungera som en förberedelse på vad som väntar och vad det kan innebära att ha ett tvärvetenskapligt resesällskap. Studien resulterar inte i en enhetlig definition kring begreppet ”den goda platsen” men kan anses bidra till en problematisering kring ämnet och på sätt till viss del även bidra till en djupare förståelse.

Main title:På upptäcktsfärd i ”den goda platsen” – en tvärvetenskaplig litteraturstudie
Authors:Peters, Tanja
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Nord, Jenny
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:den goda platsen, platsens själ, genius loci, platsupplevelse, identitet, omgivning, rumslighet och landskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1812
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1812
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2012 05:49
Metadata Last Modified:30 Oct 2012 05:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics