Home About Browse Search
Svenska


Hansson, Clara, 2012. Landskapsbild : om landskapsbildens bevarandevärden, arbetet med dess bevarande och möjligheter för framtida arbete med landskapsbildens värden inom planering och gestaltning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Människan påverkas både medvetet och omedvetet av den miljö som hon befinner sig i.
Eftersom landskapsbilden beskriver upplevelsen av den omgivande miljön är dess värde i högsta grad betydelsefull för oss. Landskapsbilden är en mångfald av bilder lagrade ovanpå varandra, och vittnar om våra förfäders levnadssituation och utveckling. Förmågan att tolka vår egen historia tillför oss värden av identitet, trygghet och kunskap om sammanhang i tiden och i omgivningen. För dessa värden är landskapsbilden mycket viktig att bevara. Det kulturarv som vi tillför landskapsbilden idag är lika viktigt att bevara som det befintliga kulturarvet, men dess utveckling och förändring måste ske med varsamhet för att inte värdefulla spår av tidigare kulturmiljöer raderas. En radering av landskapsbildens historiska spår skulle innebära en disorientering i omgivningen för människan som är välbekant med landskapsbildens historia.

,

Sedan 1975 skyddas värdefulla landskapsbilder enligt riksintresse men det saknas tydliga riktlinjer för hur de historiska lagren ska utvecklas samtidigt som deras värden bevaras. Det är framförallt svårt att veta hur de landskapsbilder ska bevaras som inte är klassade som riksintresse eftersom de inte skyddas av lagen. Även dessa landskapsbilder kan ha ett värde för platsens brukare men då inget skydd eller riktlinjer finns kan de hotas av förstörelse.

,

Människan upplever landskapsbilden på olika sätt och bedömningen av den avgörs av olika faktorer, framförallt av våra gener och tidigare associationer. Därför är det viktigt att föra dialog med brukarna på plats, under processen inför en drastisk förändring av landskapsbilden. Via en öppen dialog finns det möjlighet att samla information om värden i landskapsbilden som har stor betydelse för brukarna och som kan upplevas som negativt, vid en förändring eller eliminering. Det är även viktigt att de som planerar förändringen är medvetna om platsens identitet och omgivningens historia så att spåren som betonar dessa egenskaper kan förstärkas eller framhävas vid förändringen.

Landskapsbilder behöver inte alltid vara förknippade med enbart positiva upplevelser. Forskning visar att landskapsbilder som innehåller objekt som fascinerar oss skapar klarhet och tillfredsställelse vilket har en hälsosam effekt, medan landskapsbilder som upplevs som distraherande är ohälsosamma för oss.
Således diskuterar uppsatsen i huvudsak begreppet landskapsbild i rural och urban miljö samt landskapsbildens värden och varför de är värda att skydda. Arbetet tar även upp hur landskapsarkitekter kan arbeta för att bevara landskapsbildens värden.

Main title:Landskapsbild
Subtitle:om landskapsbildens bevarandevärden, arbetet med dess bevarande och möjligheter för framtida arbete med landskapsbildens värden inom planering och gestaltning
Authors:Hansson, Clara
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Pihel, Johan
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsbild, stadsbild, landskapsbildskydd, landskap, stad, planering, bevara, kulturarv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1791
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1791
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2012 05:28
Metadata Last Modified:24 Oct 2012 05:28

Repository Staff Only: item control page