Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Julia, 2012. Examining the social component of sustainable forest management in Prince Albert and Vilhelmina Model Forests. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
863kB

Abstract

Due to the forest industry downsizing, many communities in rural forest regions in Canada
and Sweden are facing problems to survive. In order to create community sustainability,
resilience and well-being in remote forest regions, the view on the forest resources has
shifted towards multiple use, through the concept of sustainable forest management (SFM).
Beside the economic and ecological elements of sustainability, the social forest values are
needed, contributing to the human well-being, local participation, stakeholder collaboration,
human rights and cultural connection.
In this thesis the embodiment of the social component of SFM within Prince Albert Model
Forest (Canada), and Vilhelmina Model Forest (Sweden) will be examined. Being partners
and facing similar challenges as rural boreal forest regions, the two model forests are compared
through analysis of projects and activities, conducted interviews and organization
documents.
Looking at projects mentioned as successful by the interviewees, they all have elements
from the social values of SFM. The direction can be explained by the introduction of the
Forest Communities Program in Canada, demanding the Model Forests to work towards
community stability and resilience, the Model Forest organization concept itself and the
way global focus are increasing around social forest values. In the future, it may be important
that the role of the MFs enable some kind of political authorization and legitimacy in
order to improve conflict solving and indigenous rights equality. Funding is crucial to run a
Model Forest organization, enabling coordination and administration staff, representative
participation and travel possibilities to meetings.

,

Den ansträngda ekonomiska utvecklingen inom skogsindustrin de senaste decennierna har försvårat situationen för många skogsberoende orter på landsbygden i Kanada och Sverige.
För att skapa hållbara, motståndskraftiga och välmående landsbygder har synen på skogens
resurser vidgats mot hållbart mångbruk. Förutom de ekonomiska och ekologiska hörnstenarna av hållbar utveckling, är skogens sociala värden viktiga för ett vidgat nyttjande av
skogens resurser, människans välbefinnande, lokalt deltagande, samarbeten mellan intressenter, urbefolkningars rättigheter och kulturella kopplingar till skogen.
I detta examensarbete undersöks den sociala komponenten av hållbart skogsbruk i Prince
Albert Model Forest, Kanada, och Vilhelmina Model Forest, Sverige. Dessa organisationer
ligger båda i boreala skogsregioner och har haft ett samarbete med varandra sedan 2004.
Deras aktiviteter och projekt analyseras tillsammans med utförda intervjuer och dokument
i modellskogarna.
Av de projekt som omnämns som betydelsefulla i intervjuerna, berör samtliga skogens
sociala värden på något sätt. Detta kan förklaras genom introduktionen av Forest Communities Program i Kanada, som gav modellskogarna i uppdrag att inrikta sin verksamhet mot
socialt hållbar landsbygdsutveckling. Modellskogskonceptet som sådant och det ökande
globala intresset för skogens sociala värden har också bidragit.
I framtiden kan modellskogens roll behöva förstärkas genom att ges politisk legitimitet för
att förbättra konfliktlösning och jämlikhet mellan olika intressenter och urbefolkningars
rättigheter. Finansiering är nödvändig för att kunna driva en modellskog vad gäller administration och möjligheter till deltagande för alla intressenter i regionen.

Main title:Examining the social component of sustainable forest management in Prince Albert and Vilhelmina Model Forests
Authors:Carlsson, Julia
Supervisor:Lidestav, Gun
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:359
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:rural development, sustainable development, public participation, governance, indigenous people, First Nations, Saamí people, stakeholders
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1766
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:English
Deposited On:12 Oct 2012 07:06
Metadata Last Modified:12 Oct 2012 07:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics