Home About Browse Search
Svenska


Jönsson, Tina and Rådman, Mika, 2012. Economic impact of fertilizers and improved seeds among smallholder farming systems in Central and Western Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Kenya, many families subsist on agriculture and of the country's around 40 million residents 70% work in the agricultural sector. 50 % of the country's gross domestic production (GDP) comes from farming, and thus the country is largely dependent on income from this sector. Kenya's population has tripled in recent decades, which have led to that food availability is a growing problem.

To ensure food security, it is important that the return from crops increases. The aim of this study is to evaluate what impact the use of fertilizers and improved seeds has for farmer’s economic situation and income generation. The study is concerning the production of maize and beans. These two research questions were used to answer the aim:
• How do smallholder farmers in Kibugu and Bondo generate income in general?
• How does the use of fertilizers and improved seeds contribute to the income generation and economic situation for smallholder farmers in Kibugu and Bondo?

This study was carried out during the second period of spring term in 2012. In order to provide the information needed to fulfil the purpose of this project, the study includes two parts of data collection. The first part contains interviews with smallholder farmers in Western and Central Kenya, and the other part is a literature review. The interviews have been conducted to create a general overview of farmers’ financial situation, and to see how fertilizers and improved seeds contribute to the income generation. Literature has been reviewed in order to gain a basic understanding of what kind of inputs farmers in Kenya are using, and the input characteristics. In total, 37 farmers were interviewed in Kibugu and Bondo. Kibugu is located in Central Kenya while Bondo is located in Western Kenya.

According to the literature review there would be a clear yield improvement when using fertilizers and improved seeds. The higher yield would in turn allow farmers to sell a larger part of the production, and consequently improve their economic situation. The results from this survey show that the outcome from using fertilizers and/or improved seeds does not always exceed the yield from using non-improved seeds. The study also shows that there is not always a clear advantage with using fertilizers instead of manure.

,

I Kenya livnär sig många familjer på jordbruk och av landets runt 40 miljoner invånare arbetar 70 % inom jordbrukssektorn. Landets bruttonationalproduktion (BNP) kommer till hälften från jordbruk och gör därmed att landet till stor del är beroende av den inkomst lantbruket inbringar. Kenyas population har under de senaste decennierna tredubblats vilket har lett till att tillgången på mat är ett växande problem.

För att säkra tillgången på mat är det viktigt att avkastningen bland de grödor som odlas ökar. Syftet med denna studie är att utvärdera vilken inverkan användningen av gödningsmedel och förbättrat utsäde har för småskaliga jordbrukares ekonomiska situation och hur de genererar inkomster. Arbetet belyser produktionen av majs och bönor. För att besvara syftet formulerades dessa två frågeställningar:
• Hur genererar småskaliga jordbrukare i Kibugu och Bondo inkomst generellt?
• Hur påverkar användningen av handelsgödsel och förbättrat utsäde den ekonomiska situationen och intäktsgenereringen för småbrukare i Kibugu och Bondo?

Denna studie genomfördes under vårterminens andra period 2012. För att tillhandahålla den information som behövdes för att fullfölja syftet med projektet innehåller det två delar för insamling av data. En del bestod av intervjuer med småskaliga lantbrukare i västra och centrala Kenya samt en del med litteraturgenomgång. Intervjuerna har genomförts för att få en översikt över jordbrukarnas ekonomiska situation och se hur handelsgödsel och förbättrat utsäde bidrar till deras inkomster. Litteratur har granskats för att få en grundläggande förståelse för vilken typ av insatsvaror bönder i Kenya använder och vilka egenskaper dessa har. Totalt 37 småbrukare intervjuade i Kibugu och Bondo. Kibugu ligger i centrala Kenya, medan Bondo ligger i västra Kenya.

Enligt litteraturen skulle användningen av handelsgödsel och förbättrat utsäde leda till att avkastningen ökar. Den högre avkastningen skulle i sin tur möjliggöra för jordbrukarna att sälja en större del av produktionen, och därmed förbättra sin ekonomiska situation. Resultatet från denna uppsats visar att avkastningen från användningen av handelsgödsel och förbättrat utsäde inte alltid överstiger avkastningen från konventionella frön. Studien visar också att det inte alltid finns en klar fördel med att använda handelsgödsel gentemot att använda djurgödsel.

Main title:Economic impact of fertilizers and improved seeds among smallholder farming systems in Central and Western Kenya
Authors:Jönsson, Tina and Rådman, Mika
Supervisor:Lagerkvist,, Carl Johan and Röing de Nowina, Kristina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:752
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Kenya, Smallholder farmers, Economic impact, Fertilizers, Improved seeds, Crops, Maize, Beans
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1776
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1776
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:16 Oct 2012 11:55
Metadata Last Modified:16 Oct 2012 11:55

Repository Staff Only: item control page