Home About Browse Search
Svenska


Forslund, Ambjörn , 2012. Framtida potential för skogsbränslen i Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
269kB

Abstract

Alltsedan 1970-talets oljekris har olika metoder att öka uttaget av skogsbränsle för energi-framställning kommit och gått. Klimatförändringarna och ett ökat oljepris har ånyo aktualiserat användningen av skogsbränsle vid klimatneutral och förnyelsebar energi-framställning i Sverige. I en proposition från regeringen framgår målet att 50 % av den tillförda energin år 2020 ska komma från förnyelsebara energikällor. Fjärrvärme och kraftvärme nämns som en möjlig väg att gå. Tillgången på skogsbränsle och behov av skogsbränsle för värme- och elproduktion varierar över landet. Målet med examensarbetet var att med hjälp av Heurekas applikationer beräkna potentialen för skogsbränsle som energikälla i Sverige med olika antaganden om skogsskötselstrategier. Simuleringar av två scenarier gjordes för fem beräkningsregioner där skogsbränslepotentialen de närmaste 100 åren beräknades. Till beräkningarna användes data från Riksskogsgtaxeringen. Resultatet visar att relativt enkla förändringar av skogsskötseln ökar, och i vissa fall mångdubblar, skogsbränsleskörden. Det finns en outnyttjad skogsbränslepotential i Sverige, en tillgång som skulle kunna användas för att nå de mål som satts upp om användningen av förnyelsebar energi av regeringen.

,

Ever since the oil crisis in the 1970´s various methods to increase the forest fuel harvest for energy production have come and gone. Due to the global warming and the increasing oil price the interest of forest fuel for carbon neutral and renewable energy production has again increased in Sweden. The Swedish government has stated the goal that 50 % of the energy supplies by the year 2020 should come from renewable sources. District heating (DH) and combined heat and power (CHP) is mentioned as a possible way to reach the goal. There is however a variation of the availability of forest fuel and the need for forest fuel for heat and electricity production across the country. The object of this study was to use Heureka applications to calculate the forest fuel potential in Sweden under different assumptions about the forest management. The country was divided into five regions and simulations of two forest management scenarios were performed. In the simulations the forest fuel potential over the next 100 years was calculated. The calculations were based on data from the national forest inventory (NFI). The results suggest that simple changes in the forest management can increase, and in some cases double, the forest fuel harvest. There is an untapped potential of forest fuel in Sweden, an asset that could be of use to reach the goal on renewable energy supply mentioned by the government.

Main title:Framtida potential för skogsbränslen i Sverige
Authors:Forslund, Ambjörn
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Eriksson, Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:365
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:Skogsbränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:08 Oct 2012 07:05
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 07:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics