Home About Browse Search
Svenska


Airike, Peppi-Emilia, 2012. Collaborating for Corporate Social Responsibility : the case of conflict minerals in global supply chains. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
901kB

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) refers to adjusting corporate goals so that they are not only based on maximizing corporate profits, but include ethical standards on socially desirable behavior (Boatright, 2008). Even though many companies have integrated CSR into their business operations, there are still many issues that are difficult to tackle. Especially Multinational Corporations (MNCs) in the global business environment face many challenging situations due to the fact that they often have linkages to countries where the local government is either unwilling or unable to take care of its responsibilities.

MNCs often find themselves with increased responsibilities when they start solving some of the issues that earlier have been the sole responsibility of states. A specific case situation discussed in this paper is related to ‘conflict minerals’. These minerals refer to ores of tin, tungsten, tantalum and gold that can be found for example from the Democratic Republic of Congo (DRC) in central Africa. What makes these minerals ‘conflict minerals’ is their linkage to conditions of the mining operations which are associated with armed conflicts, civil war and various human rights abuses. Besides providing little welfare and development for the local people in the DRC, those minerals have helped to fund the continuing civil war and conflict in the area for years. The conflict in the DRC has already led to over five million casualties (BSR, 2010, 1). The minerals discussed in the paper are in extreme demand on the modern global market, because after they are converted into refined metals, they end up for example in electronic consumer products such as computers, cell phones and digital cameras, thus linking the severe human rights atrocities in the DRC with branded electronic companies. The topic has received wide attention and created a public discussion about the MNCs’ responsibilities towards human rights abuses that are outside the companies’ direct control but that are still connected to their operations through the global supply chains.

The aim of this thesis is to describe the role of the CSR approach in addressing complex supply chain issues. The thesis explores the reasons for engagement in self-regulation with regards to responsible sourcing decisions, from an electronics company perspective. Further, the thesis sheds light upon, through the case of conflict minerals, the motivations of addressing these complex CSR problems through the multi-stakeholder collaboration and dialogue, and the challenges related to such practices.

In the study a qualitative approach with descriptive multiple case study design was used. The selected case companies Intel, Motorola Solutions and Nokia are all well-known brand electronics companies that have been proactive in the conflict minerals issue and are among the forerunners in responsible sourcing activities. Empirical data in the study was acquired through document studies and personal semi-structured interviews with management representatives in the case companies. The Corporate Social Responsibility landscape by McElhaney (2008), systems thinking view on stakeholder network model by Svendsen and Laberge (2005), and the motivations and challenges related to multi-stakeholder collaboration which were identified in the literature review part, were used as theoretical starting points to analyze the empirical results.

The identified motivations for multi-stakeholder collaboration are quite similar among the case companies and they are mostly linked to the complex nature of the problem and the fact that a diverse set of stakeholders is needed to address the problem. The perceived challenges among case companies vary to some extent. The findings demonstrate the importance of collective action when addressing complex CSR issues that reach beyond company boundaries and show how multi-stakeholder collaboration relates to corporate CSR strategy.

,

Begreppet företagsansvar (CSR, Corporate Social Responsibility) handlar om hur företag tar ansvar för sin verksamhet i bred bemärkelse. Hit räknas företags arbete med etiska standarder och ett allmänt samhällsansvar. Även om många företag har integrerat CSR i sina strategiska beslut och dagliga verksamhet kvarstår många utmaningar. För multinationella företag är dessa utmaningar speciellt uttalade för att de möter marknader där den lokala stadsmakten inte förmår ta sitt ansvar på ett tillfredställande sätt. Problemställningen i detta projekt handlar om ett sådant ansvarsglapp, där det är oklart hur ett ansvarstagande företag kan kompensera för brister i det lokala samhällets lagefterlevnadskontroll. Det empiriska fallet handlar om så kallade ”konflikt-mineral” (tenn, volfram, tantal och guld) som bryts i Kongo (DRC, Democratic Republic of Congo) i centrala Afrika. Det som gör att dessa mineral kallas konfliktmineral är att gruvdriften är associerad med väpnade konflikter, övergrepp och otillfredsställande metoder för att försäkra den lokala befolkningen om respekt för mänskliga rättigheter. Mineralen är hett efterfrågade av producenter på globala marknader för elektriska konsumentprodukter, till exempel mobiltelefoner och digitala kameror. Problemen har givits allt mer uppmärksamhet i samhällsdebatten och frågan är vilken roll de stora multinationella företagen som producerar tekniska varumärkesprodukter har. I ett värdekedjeperspektiv ligger problemen i produktionen av råmaterial, men de stora globala företagsaktörerna är beroende och intimt förbundna med råvaruproduktionen. De anses också ha resurser att ställa krav i sina inköp, göra så kallade etiska inköp.

Det övergripande syftet med mastersprojektet är att beskriva företags sociala ansvarstagande i en komplicerad värdekedja. Det innebär att beskriva motiv för självreglering i etisk inköp för en tillverkare av elektriska produkter. I uppsatsen ges även en kontext för att förstå situationen för produktion av så kallade konfliktmineral och hur problemen idag hanteras i en bred intressentdialog (så kallad ”multi-stakeholder dialogue”).

Tre välkända multinationella aktörer (Intel, Motorola Solutions och Nokia) inom elektronikområdet utgör studieenheter i en komparativ fallstudie. Alla företagen är aktiva i dialogen som handlar om att hitta lösningar på de många problem som brytningen av konfliktmineral innebär. Fallen bygger på dokumentstudier och personintervjuer med väl insatta representanter för företagen. Den komparativa fallstudien är teoretiskt inramad av valda modeller som beskriver företags strategiska val av att arbeta med ansvarsfrågor (The CSR landscape av McElhaney, 2008) i ett systemperspektiv (Stakeholder network model av Svendsen & Laberge, 2005) med speciellt intresse för att identifiera motiv och utmaningar för att skapa en bred intressentdialog (en demokratisk förankring av en förändringsprocess).

Motiven för att skapa en bred intressentdialog var relativt likvärdig i de tre företagen. Det förklaras till del av att alla företagen är medvetna om problemen och att problemen ligger utanför företaget, där de alternativa strategierna för att bedriva en förändringsprocess är begränsade. En bred intressentdialog upplevs som en hållbar metod för att öka förståelsen för problemet och skapa förutsättningar för att kunna ställa krav i inköp som bygger på mänskliga rättigheter. Studien pekar på vikten av att multinationella företag engagerar sig i utveckling av lokala institutionella aspekter för företagande som en del av en CSR-strategi för hållbar utveckling.

Main title:Collaborating for Corporate Social Responsibility
Subtitle:the case of conflict minerals in global supply chains
Authors:Airike, Peppi-Emilia
Supervisor:Rotter, Julia Patrizia and Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:753
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Collaboration, Corporate Social Responsibility, MNC, multi-stakeholder, responsible sourcing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1742
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1742
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:05 Oct 2012 14:33
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 14:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics