Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Johan, 2012. Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Denna rapport är ett kandidatarbete skrivet inom ramen för Landskapsingenjörsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Uppsatsen är skriven på C-nivå, och motsvarar 15 hög-skolepoäng, på ämnet Landskapsplanering.
Denna rapport tar upp och behandlar det annalkande hotet av de två asiatiska långhorningarna, Anoplophora glabripennis och Anoplophora chinensis, som riskerar att etableras på våra breddgra-der. Där syftet med detta arbete är att studera hur artdiversiteten tar ut sin rätt ifall de asiatiska långhornigarna skulle ge sig på de arter som finns i våra städer. Vad som kan och även kommer hän-da ifall de två etablerar sig på våra urbana träd, samt vilka träd som klarar sig och vilka som har en ökad risk att drabbas av skadedjur kommer att besvaras i denna rapport. Detta för att ge en bättre förståelse för de problem som väntar i framtiden, och för att undvika en ny epidemi som utplånar stora delar av våra urbana träd likt "almsjukan".
Rapporten bygger på material insamlat från över 30 vetenskapliga artiklar och databaser. Resultatet från litteraturen har analyserats mot de befintliga träden i 10 städer i Norden: Esbo, Helsingfors, Tammerfors och Åbo i Finland. Malmö, Göteborg och Stockholm i Sverige. Oslo i Norge samt Köpen-hamn och Århus i Danmark. Rapporter eller artiklar med den omfattning av material som denna rap-port bygger sina slutsatser på, har vad författaren har funnit, inte tidigare skrivits på området.

Main title:Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer
Authors:Nilsson, Johan
Supervisor:Östberg, Johan
Examiner:Fransson, Ann-Mari
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Asian longhorn beetle, Citrus longhorn beetle, ALB, CLB, Anoplophora glabripennis, Coleoptera, Anoplophora chinensis, artdiversitet, asiatisk långhorning, karantänskadegörare, A1, A2, CLIMEX
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1732
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1732
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2012 11:38
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics