Home About Browse Search
Svenska


Larm, Elettra and Ohlsson, Caroline, 2012. Drivkrafter bakom diversifiering i lantbruksföretag. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
581kB

Abstract

Ett av målen inom Landsbygdsprogrammet är att främja en levande landsbygd (www, jsv, 2012). En av åtgärderna är att arbeta för en ökad tillväxt av företagandet på landsbygden. Landsbygdsprogrammet ger stöd till diversifiering av lantbruksföretag i syfte att utveckla nya verksamhetsgrenar och öka lönsamheten. Diversifiering syftar till att skapa och utveckla marknaden och företagets produkter och tjänster. Att bedriva gårdsbutik är ett sätt att skapa ett ökat värde för sina egenproducerade produkter. Ett exempel på nyskapande verksamheter för lantbruksföretag är inriktningen mot turism (Hansson et al, 2009; McNally,2011).
Studien syftar till att undersöka och analysera drivkrafterna bakom beslutet att diversifiera ett lantbruksföretag genom en kvalitativ ansats. Studien baseras på personliga intervjuer med sju lantbruksföretagare för att utreda och skapa en djupare förståelse för bakomliggande drivkrafter för att diversifiera ett lantbruksföretag. Studien visar att det kan finnas andra betydande drivkrafter kring beslutet att diversifiera sin verksamhet än vad tidigare forskning har pekat på.

Det går inte enligt den här studien att hitta en specifik drivkraft kring varför lantbruksföretagare väljer att diversifiera sitt företag. Varje lantbruksföretagare har flera olika drivkrafter, det var möjligt att urskilja faktorer som har påverkat mer än andra. Dessa är; lönsamhet, ideologi, utbildning, mervärde på produkter, kvalitet, maximera utnyttjande av befintliga resurser samt riskspridning.

,

One of the maingoals in the Swedish rural development programmes is to encourage rural livelihood. One of the actions taken is to work for an increasing growth of entrepreneurship on the countryside. The Swedish rural development program gives support to diversification of farm businesses in purpose to develop new ventures and increase profitability. Diversification is aimed to create and develop the market and the products and services of the business. Farm-based tourism is an example of new ventures for farm businesses (Hansson et al, 2009; McNally, 2011).
This study aims to examine and analyze the motives behind diversification of farm businesses through a qualitative approach. The study is based on personal interviews with seven farmers to create a deeper understanding for underlying motives to diversif a farm business. The study shows that there may be other significant forces around the decision to diversify its activities than previous research has identified. It is not according to this study to find a specific driver on why farmers choose to diversify their businesses. Each farmer have several different drivers, it was possible to discern the factors that have affected more than others. These are: profitability, ideology, education, value of products, quality, maximize use of existing resources, and risk diversification.

Main title:Drivkrafter bakom diversifiering i lantbruksföretag
Authors:Larm, Elettra and Ohlsson, Caroline
Supervisor:Hansson, Helena
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:748
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Diversifiering, Lantbruksföretag, Vertikal integrering, Drivkrafter.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1693
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2012 14:45
Metadata Last Modified:28 Sep 2012 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics