Home About Browse Search
Svenska


Cakste, Janis and Dracke , Josefine and Kelemeworki, Ariam , 2012. Från idé till succé : affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

Idag hävdar majoriteten av forskarna att en affärsplan är ett måste i ett nystartat företag. LIVLY är verksamma inom barnklädesbranschen och har lyckats etablerat sin verksamhet utan en affärsplan. Företaget befinner sig nu i en expansionsfas och måste ta ställning till hur de ska ta sig igenom fasen. Syftet med denna fallstudie är att undersöka nyttan med en affärsplan samt LIVLY’s behov inför kommande expansion. För att besvara syftet med uppsatsen har vi tagit fram tre forskningsfrågor. Dessa är:

Vilka affärsplansmodeller finns?
Vilka behov har LIVLY i sin kommande affärsutveckling?
Hur bör en eventuell affärsplan se ut för LIVLY?

För att kunna besvara våra tre forskningsfrågor har vi valt att fördjupa oss i olika affärsplansmodeller, vilka behov LIVLY har för sin kommande affärsutveckling samt hur en eventuell affärsplan kan se ut för LIVLY.

I uppsatsens teoridel presenteras två affärsplansmodeller. För att vi ska få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse av affärsplanens betydelse ifrågasätter vi även varför entreprenörer använder sig av en sådan. Detta gör vi genom att presentera forskning som ifrågasätter nyttan med att använda en affärsplan.

För att undersöka vårt problem har en kvalitativ fallstudie gjorts, där intervjuer med Lisa Carrol, entreprenören bakom LIVLY, varit till grund för vår empiri. Vidare har vi fått vägledning i våra forskningsfrågor genom att intervjua en riskkapitalist och en företagsrådgivare.

I analysen diskuteras de olika modellerna om synen på en affärsplan. Tillsammans med vår undersökning om LIVLY presenteras en affärsplan som skulle kunna ligga till grund för en fortsatt expansion.

Studien resulterade i att det bästa sättet för LIVLY att effektivisera sin verksamhet och komma vidare i sin expansion i nuläget är att upprätta en affärsplan. Därför har vi valt att utifrån de teorier och åsikter som framförts under studien forma en skräddarsydd affärsplan åt LIVLY. Genom att granska företaget finns det goda möjligheter att utforma en skräddarsydd affärsplan utifrån bolagets riktiga behov. Den grundligt utarbetade och anpassade affärsplanen blir värdefull och kan fungera som en kompass i framgång och utvecklig.

,

Today a majority of researchers claim that a business plan is a must for newly started businesses. LIVLY is a new contender on the children clothes market. The company has established themselves in the market without the help of a business plan. LIVLY is now in an intense expansion phase and is in a need of decisions how and where to develop the business. The purpose of this graduation paper is to analyze the necessity of a business plan. We also analyze the benefits contra disadvantages for LIVLY of using a business plan. For this purpose we have presented three research questions.

What kind of models exists for business plans?
What are the needs for LIVLY in their future business development?
How should a business plan, suitable for LIVLY, going to be structured?

To successfully investigate our three research questions we have chosen to analyze deeper two business plan models, also investigated what are LIVLY’s needs in order to develop their business and we have examined what type of business plan would eventually be suitable for LIVLY.

As mentioned above, in this paper we present two different models of business plans. The first is a model created by the consultancy company McKinsey & Company and the second by Carl Johan Arnander. To get a wider perspective and a better we also take a look on why entrepreneurs so frequently use business plans and in that connection present research that question the benefits of a business plan.

In order to best examine our research problem a qualitative study has been made, where interviews with the entrepreneur Lisa Carrol are the basic source. Further more, interviews have also been conducted with impartial respondents, one investment manager and a consultant working with newly established companies.

In our analysis we discuss the differences in the two models as well as the approach to business plans. Together with the investigation of LIVLY we present a possible future strategy for further expansion.

In conclusion, one will realize that LIVLY will see the most efficient development in business by conducting and work out a thorough business plan. Drawing knowledge and experience from the empirical studies and theories in this report, we have therefore decided to create a customized business plan for LIVLY. By scrutinizing the business and its current operations we have gained valuable insights that will help us form the business plan. Ultimately, a customized and orderly structured business plan will work as a valuable compass in the future development of the business.

Main title:Från idé till succé
Subtitle:affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag
Authors:Cakste, Janis and Dracke , Josefine and Kelemeworki, Ariam
Supervisor:Tunberg, Maria
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:734
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Ekonomi, Affärsplan, LIVLY, Kvalitativ Metod, Fallstudie, Utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1666
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1666
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2012 13:52
Metadata Last Modified:19 Sep 2012 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics