Home About Browse Search
Svenska


Janson, Anna Maria, 2012. Analys av temperament hos långhårig collie. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
333kB

Abstract

The majority of all collie owners in Sweden are satisfied with their dog and choice of breed and may well consider having another one. This was found in a survey that collie owners who owned a collie between the years 1999-2009 had the opportunity to fill in from May to December 2010. In the questionnaire there were three questions included where the owners could answer whether they were satisfied or not with their dog. These questions were:
* Do you think the temperament of your dog is well suited for your way of life and the goal you have with your dog?
* Would you be willing to get another dog in the future?
* If you were to get another dog, would you consider a rough collie?
When the answer to these three questions were compared with the dogs behavior, as described in the other questions in the survey, it seemed that it was mainly the fearfulness of the dog that differed between owners who were satisfied with their dogs and those who were not. The dominating causes of fear in the dogs whose owners answered no to the questions above were mainly non-social fears (such as fear of loud noises, fireworks or gunshots or fear of walking on strange surfaces), or/and that it took a long time for the dog to overcome a fear reaction.
When these fear reactions in the dog's living environment, described by the owner, were correlated with behavior described in a standardized protocol designed to assess behavior in dogs, MH, a positive correlation was found between the fears at home and the score the dog got at the test variable Gunshot on MH and a negative correlation was found between the factor Curiosity/Fearlessness. This means that MH can be used to identify dogs that are more likely to show fear also in the home environment, except for fear of floors and other surfaces which cannot be identified by the MH that is being used today.
Since the heritability for the behavior traits described in the MH is considered to be high enough to form the basis for an effective genetic evaluation for dog mentality, there are good possibilities to breed for less fearful collies and thereby achieve even more satisfied collie owners.

Majoriteten av alla collieägare är nöjda med sin hund och val av ras och kan gärna tänka sig att skaffa en till. Det är vad som framkom av en enkät som collieägare som ägt en collie mellan 1999-2009 hade möjlighet att fylla i från maj till december 2010. I enkäten fanns bl. a. tre frågor där ägarna kunde ange om de var nöjda eller inte med sin hund:
* Tycker du att din hunds temperament passar bra för ditt sätt att leva och för målet med ditt hundinnehav?
* Skulle du kunna tänka dig att skaffa hund igen?
* Skulle du i så fall kunna tänka dig en långhårig collie?
Då svaret på frågorna jämfördes med hur hundarnas beteende beskrivits på de övriga frågorna i enkäten visade det sig att det framför allt var rädslor som hade betydelse för om ägarna var nöjda med sina hundar eller inte. Den typ av rädsla som utmärkte sig i högre grad hos de hundar vars ägare svarat nej på frågorna ovan var huvudsakligen rädslor i miljön, (exempelvis höga ljud eller fyrverkerier, att gå på konstiga underlag, eller skott), eller/och att det tog lång tid för hunden att komma över det den blivit rädd för.
Då dessa rädslor i hundens vardagsmiljö, beskrivna av ägaren, korrelerades mot egenskaper beskrivna på MH sågs i flera fall en positiv korrelation mellan rädslor som hunden visade i vardagen och värdet hunden fått på momen tet Skott på MH samt en negativ korrelation mellan egenskapsvärdet för Nyfikenhet/Orädsla. Detta innebär att MH kan användas för att identifiera vilka hundar som sannolikt löper större risk att visa rädslor även i hemmiljön, förutom då det äller rädslor som rör att gå på vissa underlag som inte fångas i dagens MH.
Då arvbarheterna för egenskaperna som beskrivs på MH anses vara tillräckligt höga för att ligga till grund för en effektiv avelsvärdering för hundars mentalitet finns goda förutsättningar att avla mot mindre rädda collies och därmed ännu nöjdare collieägare.

Main title:Analys av temperament hos långhårig collie
Authors:Janson, Anna Maria
Supervisor:Grandinson, Katja
Examiner:Strandberg, Erling
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:44
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:långhårig collie, temperament, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1670
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1670
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2012 11:28
Metadata Last Modified:20 Sep 2012 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics