Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anders, 2012. Export of wood pellets from British Columbia : a study about the production environment and international competitiveness of wood pellets from British Columbia. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The global wood pellet market has seen a rapid growth after the adoption of the Kyoto protocol and the renewable energy incentives created within the European Union. The global consumption of wood pellets reached 13,5 million tonnes in 2010 and several experts estimate the consumption to be between 35-50 million tonnes by 2020. These forescasts raise the questions which regions that can supply this vast amount of wood pellets and what the conditions are for producing it.

This study evaluates the conditions for wood pellet production and export from British Columbia, on Canada’s west coast, focusing on existing industry structure, raw material supply and the distribution chain. The price competitiveness of British Columbian wood pellets export will also be examined and future challenges identified. The study is based on case-study research method with several sources of data collection such as literature studies, seminar proceedings and semi-structured interviews.

The production capacity for the wood pellet industry in British Columbia has grown with about 4000% from 1996 to 2011 (50 000 tonnes to almost 2 million tonnes). A large part of this capacity has been added during recent years with 800 000 tonnes increased production capacity in 2010-2011. About 95% of the wood pellets produced in British Columbia are shipped to the European market. The general opinion expressed by the interviewed actors is that the rapid growth in production capacity will slow down and we will see a more moderate growth in the near future. The major reason for this is that the available raw material for increased production is more expensive. There exists a vast amount of mountain pine beetle killed trees in the province, about 700 million m3 of pine have been killed from 1998 to 2010, but the price of using whole trees for wood pellet production has been found more expensive than the traditional raw material for pellet production; mill residues. A raw material source that is more likely to contribute to an increased production in the near future is harvest residues.

The wood pellets exported from British Columbia to date has mainly supplied the European market, and mainly bulk consumers. The South Korean market has been identified as a future market due to their newly introduced renewable energy targets. The price competitiveness of wood pellets from British Columbia has been found to a large extent be dependent on the price fluctuation for the cost of sea freight. The price in Vancouver port has recently been fluctuating from €95 to €118/tonne (FOB). The shipping market has been rather volatile during recent years and the price of shipping from Vancouver to Rotterdam has fluctuated between €19 to €75/tonne between 2001 and 2007. The current price for shipping has been estimated to be €25/tonne to the Netherlands which result in a delivered price from 120 to 143€/tonne for British Columbian wood pellets in Europe. The bulk prices in European ports have during the last years fluctuated between €115-145/tonne. This makes wood pellets from British Columbia price competitive in Europe and can explain why Europe is the major market for British Columbian wood pellets.

The current shipping price of wood pellets from Vancouver to South Korea has been estimated to be €18/tonne. This would result in a delivered price in South Korea of €113-136 /tonne. The price for wood pellets on the South Korean market has recently fluctuated from €91 to €116/tonne. This reveals that British Columbian wood pellets currently have difficulties to be cost competitive on this market. A future success for British Columbian wood pellets on the South Korean market is dependent on how much wood pellets or similar biomass based products that can be delivered from Asian countries which currently have a lower price level.

Several future challenges for the future wood pellet export have been identified in this study. There is currently only one terminal that is handling wood pellets for bulk export in British Columbia and only one rail company that transports the pellets from the production facilities to the port. An increased competition on this market is likely to affect the price of distribution. Another interesting area for the future development is if torrefied pellets can be produced in a cost efficient and safe way. Torrefied pellets have theoretically better properties for long distance shipment due to higher energy density and does not have the same demand for storage facilities as regular wood pellets.

,

Den internationella marknaden för träpellets har haft en kraftig tillväxt de senaste åren som en följd av Kyoto-protokollet samt de incitament som skapats av den Europeiska Unionen för att gynna förnyelsebara energikällor. Den globala konsumtionen av träpellets uppgick år 2010 till 13,5 miljoner ton och ett flertal experter har uppskattat att konsumtionen kommer stiga till 35-50 miljoner ton tills år 2020. I och med dessa uppskattningar väcks frågor vilka regioner som kommer kunna tillhandahålla all denna träpellets och vilka förutsättningarna är för produktion på olika platser runt om i världen.

Denna studie syftar till att utvärdera förutsättningarna för träpelletsproduktion i British Columbia, på Kanadas västkust, genom att fokusera på den nuvarande industri strukturen, tillgång på råmaterial samt distributionskedjan. Konkurrenskraften avseende pris för träpellets från British Columbia kommer också utvärderas samt framtida utmaningar för sektorn kommer identifieras. Denna studie har grundats i fallstudie-metodik och datainsamlingen har skett genom flera typer av källor, som litteratur studier, seminarier samt semistrukturerade intervjuer.

Produktionskapaciteten för träpellets i British Columbia har växt med cirka 4000 % från år 1996 till år 2010 (50 000 ton till nästan 2 miljoner ton). En stor del av denna kapacitetsökning har skett under de senaste åren och mellan 2010-2011 tillkom ungefär 800 000 ton. Nästan 95 % av all träpellets som produceras i British Columbia skeppas till den europeiska marknaden. Respondenterna i de intervjuer som genomförts i denna studie har ansett att tillväxten i produktionskapacitet i British Columbia kommer trappas ner och att vi kommer få se en mer måttlig tillväxt framöver. Den största anledningen till detta är att den tillgängliga råmaterialen för fortsatt utbyggnad är dyrare. I provinsen finns stora mängder insektsdödade träd till följd av härjningarna av Contortabastborre (Mountain pine beetle). Ungefär 700 miljoner kubikmeter dödades mellan åren 1998 och 2010 men det har visat sig att det är dyrare att producera träpellets direkt från rundved än om traditionellt råmaterial såsom sågspån och andra restprodukter från träförädlingsindustrin används. En typ av råmaterial som är mer trolig att stå för en ökad andel i pelletsproduktionen i framtiden är avverkningsrester.

Träpellets från British Columbia har hitintills till största del använts av europeiska bulk-konsumenter. Den sydkoreanska marknaden har dock identifierats som en stor framtida importör som ett resultat av nyligen införda krav på användning av förnyelsebara energikällor i landet. British Columbia ligger långt iväg från både EU och Sydkorea och därför är konkurrenskraften för träpellets från British Columbia till stor del beroende av fluktueringarna i skeppningskostnader. Priset för träpellets i Vancouver har nyligen legat mellan €95 till €118/ton (FOB). Skeppningspriserna har varit fluktererat ganska kraftigt under de senaste åren och år 2001 kostade det €19/ton att skeppa till EU medan det 2007 kostade hela €75/ton. Denna studie har visat att priset för närvarande ligger på cirka €25/ton till Nederländerna vilket resulterar i ett levererat pris av träpellets från British Columbia i EU på mellan €120-143/ton. Priserna för bulkpellets i EU har senaste tiden fluktuerat kring €115-145/ton vilket visar att träpellets från British Columbia är konkurrenskraftig på den europeiska marknaden.

Kostnaden att skeppa träpellets till Sydkorea från Vancouver har beräknats till €18/ton. Detta resulterar i ett leverarat pris av träpellets mellan €113-136 /ton. Priset för träpellets på den Sydkoreanska marknaden har nyligen flukturerat mellan €91 till €116/ton. Detta åskådligör att träpellets från British Columbia har svårigheter att konkurrera avseende pris på den Sydkoreanska marknaden. Den framtida utvecklingen för kanadensisk träpellets på denna marknad är därför beroende av hur mycket träpellets eller liknande produkter som kan levereras av länder i Sydkoreas närområde vilka förnärvarande kan leverera till lägre pris.

Ett flertal framtida utmaningar för fortsatt framtida träpelletsexport har identifierats i denna studie. Det är för närvarande endast en terminal som hanterar träpellets för export i British Columbia och det endast ett tågföretag som transporterar träpellets från fabrikerna i inlandet till hamnen i Vancouver. Mer konkurrens inom dessa tjänster skulle kunna påverka kostnaderna för distribution . En annan framtida utmaning är att utveckla metoderna för att producera torrifierade pellets på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. Detta skulle kunna potentiellet kunna stärka konkurrenskraften för träpellets från British Columbia eftersom torrifierade pellets har teoretiskt sett bättre förutsättningar för långväga transport. Detta eftersom energidensiteten är högre i torrifierad pellets samt att de inte kräver lika varsam förvaing på grund av att fuktkänsligheten är lägre.

Main title:Export of wood pellets from British Columbia
Subtitle:a study about the production environment and international competitiveness of wood pellets from British Columbia
Authors:Johansson, Anders
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:Hugosson, Mårten
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:105
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:wood pellets, British Columbia, export, competitiveness, sea freight, Europe, South Korea, träpellets, konkurrenskraft, sjöfrakt, Europa, Sydkorea
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1654
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1654
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Processing of forest products
Language:English
Deposited On:19 Sep 2012 11:19
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics