Home About Browse Search
Svenska


Orell Vikström, Veronica, 2012. Förekomsten av salmonella hos reptiler i svenska hushåll samt en jämförelse mellan två selektiva odlingsmedia. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
669kB

Abstract

Salmonellos är en av de viktigaste gastrointestinala infektionerna i världen. Den ger i vanliga fall en okomplicerad gastroenterit hos människor men kan i sällsynta fall spridas i kroppen och leda till allvarlig sjukdom och dödsfall. Bakterien är zoonotisk och då det idag anses att alla reptiler bär på salmonellabakterier är det ur folkhälsosynpunkt viktigt att få en uppskattning om hur vanlig salmonella är på sällskaps/hobby reptiler och terrarier i svenska hushåll. Syftet med studien var att uppskatta förekomsten av salmonella hos svenska reptiler och deras miljö samt ta reda på vilka underarter och serovarer som förekommer.
Djurägarna kontaktades via olika internetforum för reptilägare och skickade in kloksvabbprov med tops från max en reptil per terrarie samt bottenmaterial från upp till 10 terrarier. Salmonella spp. isolerades sedan med metodiken beskriven av NMKL. Alla prover sattes på både RVS buljong och MSRV medium för att kunna jämföra dessa.
I studien deltog 14 hushåll med 63 individprover och 62 miljöprover från 20 olika arter av reptiler. Studien visade att 80 % av de undersökta terrarierna var positiva för salmonella på miljö- och/eller individprovet och 45 % av dem hade mer än en underart eller serovar. Av individproverna var 61 % positiva för Salmonella. De två vanligaste underarterna var S. enterica och S. diarizonae.
Resultaten visar även på en signifikant (p=0,02) högre förekomst hos ormar jämfört med ödlor men kan inte påvisa någon signifikant skillnad baserat på ålder, import, foder eller kön. I denna studie hade MSRV högre känslighet (54 % positiva) än RVS (43 % positiva) för de underarter och serovarer som är vanliga hos de svenska sällskaps/hobby reptilerna.
Då Salmonella spp. utsöndras intermittent är den funna förekomsten sannolikt lägre än den faktiska förekomsten och antagandet att alla reptiler bär Salmonella bör därför kvarstå. För att öka känsligheten i framtida studier bör både kloaksvabb och miljöprov tas och proverna bör hellre sättas på MSRV än på RVS.

Main title:Förekomsten av salmonella hos reptiler i svenska hushåll samt en jämförelse mellan två selektiva odlingsmedia
Authors:Orell Vikström, Veronica
Supervisor:Boqvist, Sofia and Fernström, Lise-Lotte
Examiner:Trowald-Wigh, Gunilla
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:58
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Salmonella, reptiler, odling, XLD+N, MSRV, RVS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1968
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1968
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2013 07:47
Metadata Last Modified:05 Feb 2013 07:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics