Home About Browse Search
Svenska


Hilmerby, Ankie and Sundin Lundberg, Anna, 2012. Alternativ vid ägarskiften i lantbruk : en studie av processen vid genomförandet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
573kB

Abstract

Lantbrukare står inför ett problem då en vanlig generationsväxling, där den yngre familjegenerationen tar över och driver gården, inte går att genomföra i brist på intresse från arvingarnas sida eller då arvingar saknas. Ett lantbruk har ofta drivits under lång tid och eftersom ägaren oftast bor på sin gård är det ett känslomässigt stort beslut att ta när pensionsåldern närmar sig. Det är inte bara ett arbete som försvinner utan en hel livsstil och ibland långa familjetraditioner. Å andra sidan finns det lantbruksintresserade personer som står utan familjegård att ärva och då står inför stora utmaningar. Lantbruk kräver stora kapitalinsatser för att kunna köpas och det är ett riskfyllt projekt eftersom personen inte känner gården vid övertagandet. För att kunna förena dessa två individer krävs förståelse för många olika faktorer och stort engagemang från båda parter.

Studien är uppbyggd genom att två ägare till fallgårdar intervjuas utifrån relevant litteratur i ämnet. Eftersom ägarskiften i lantbruksföretag inte är lika utbrett och studerat som ett traditionellt generationsskifte har teorier och modeller som härstammar från psykologi, generationsskiften, ägarskiften i fåmansföretag och liknande använts och sedan sammanställts till en modell.

Studien visar att det är viktigt att låta ett ägarskifte få ta tid, det är bättre att börja fundera kring skiftesfrågorna för tidigt än nära inpå. Eftersom alla gårdar är olika och det är olika individer som involveras i fall till fall så måste lösningarna anpassas så att alla inblandade känner sig tillgodosedda. För att alla parter ska lära känna varandra och kontrakt utformas till glädje för alla måste det finnas tid för det. Det finns många olika aspekter som behöver diskuteras igenom och regleras, en del saker är oväsentliga till en början men blir av stor vikt i slutet. Parterna måste våga ta hjälp utifrån och även ta reda på hur andra löst sina skiften, desto mer uppslag som finns att tillgå desto lättare blir det att komma till en bra lösning. Litteraturstudien som genomförts ger tre förslag på ett ägarskifte och det är upp till var gårdsägare att fundera på vilken lösning eller delar av lösningar som passar in. Är det viktigt att få ut ett marknadsmässigt pris är en öppen försäljning det bästa alternativet medan de andra förslagen om delägarskap och sharemilking kan vara behjälpliga om det är viktigare att övertagaren passar in i driften på gården.

,

A hereditary succession of agricultural farms is no longer the norm. This is relatively new problem for farmers an aging generation of farmers.

The agricultural industry is facing a growing problem of determining who should take over the agricultural businesses (farms) once the older generation retires. Traditionally farms have been passed down from one generation to the next. The hereditary succession of agricultural farms is no longer the norm due to either a lack of heirs, or the heirs do not wish to carry on the family tradition and business. The retiring farmer often lives on the property and has carried on a long tradition of maintaining a family farm. On the other hand, young farmers with no traditional ties to farming, lacking an existing farm to inherit, face challenges as well. It is a capital intensive endeavor to purchase a farm and the equipment needed. The risks of farming a new plot of land as well as the financial risks can be overwhelming. To be able to unify these two characters demands insight in several factors and a big willingness from both sides.

In this study two farms where interviewed based on relevant literature in the subject. Owner transfers of agricultural businesses have not been studied as closely as other normal intergenerational transfers of businesses. Models and theory have been chosen based on studies and theories of psychology, intergenerational transfers, owner transfers in closely held companies and it has then been compiled into a modified model.

This study presents the importance of allowing owner transfers to take time. It is better to identify and recognize potential problems early on, rather than right before the transfer. Every farm is unique and all individuals involved in a transfer have to be taken into consideration to be able to accommodate everyone’s needs. The contract has to be carefully defined as to ensure that all aspects and persons are included. There are a lot of aspects that have to be thought through and regulated. Some details may deem a minor importance in the beginning, but may become adamant by the end of the transfer. Both parts must be willing to provide external support from others and to study other cases of transfers. The more case studies transferees have looked into, the easier it was for them to reach an appropriate solution in their own transfer. The theory study presents three different models of owner transfer and it is up to each transfer so determine what suites that given situation the best. If it is important to assess the market price for the estate, then an open market sale is the best solution. If the suitability of the new owner is the most important factor, partial ownership and share milking may be better alternatives.

Main title:Alternativ vid ägarskiften i lantbruk
Subtitle:en studie av processen vid genomförandet
Authors:Hilmerby, Ankie and Sundin Lundberg, Anna
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:743
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Beslutsprocessen, efterträdare, intressenter, lantbruk, mjölkgård, psykologi, ägarskifte, överlämnare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1603
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1603
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2012 08:06
Metadata Last Modified:04 Sep 2012 08:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics