Home About Browse Search
Svenska


Lodin, Madeleine, 2012. Elakartad lungsjuka hos nötkreatur : sjukdomen och problematik kring dess kontroll i Afrika söder om Sahara. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Elakartad lungsjuka hos nötkreatur (Contagious bovine pleuropneumonia, CBPP) är en
bakterieorsakad pleuropneumoni som orsakar stora ekonomiska och sociala problem i stora
delar av Afrika. Ingen annanstans i världen spelar den så stor roll som i de torra områdena
söder om Sahara där den orsakar epidemier och är endemisk.

Mykoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony variant (MmmSC) är den orsakande
bakterien. MmmSC överlever dåligt i omgivningen och kräver direktkontakt för överföring.
Vanligaste smittvägen är inhalation av hostdroppar från infekterade djur. Bakterien adhererar
till epitelet i luftvägarna och utövar cytotoxiska effekter. Akut form innebär kraftig
pleuropneumoni med fibrinutfällningar och ödem.

Kliniska symtom är feber, nedsatt allmäntillstånd och hostningar. Djuret kröker på ryggen och
sänker huvudet för att kunna andas så smärtfritt som möjligt. Avmagring, inaktivitet och
bukandning är andra tecken på sjukdom.

Problematiken kring CBPP kretsar kring den livsstil som är nödvändig i de torra områden i
Afrika där sjukdomen utgör ett problem. För överlevnad krävs att boskap förflyttas långa
sträckor mellan bostad, vattenkälla och betesområden. Detta gör att hjordar kommer i kontakt
med varandra och möjliggör smittspridning.

Det finns i grund och botten fyra verktyg för kontroll av CBPP; dessa är rörelsekontroll,
utslaktning, behandling och vaccination. Mest effektivt är utslaktning och rörelsekontroll men
de är också dyrast och svårast att implementera. Behandling med antibiotika medför alltid risk
för resistensutveckling och vaccin som idag finns tillgängligt har en krävande
vaccinationsregim.

En kombination av kontrollåtgärder skulle kunna vara en möjlig väg. Det kräver dock
noggrann utvärdering, samling av resurser och ett generellt uppmärksammande av sjukdomen
från staternas håll, något som idag är mycket bristfälligt.

Main title:Elakartad lungsjuka hos nötkreatur
Subtitle:sjukdomen och problematik kring dess kontroll i Afrika söder om Sahara
Authors:Lodin, Madeleine
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2012:75
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:CBPP, lungsjuka, pleuropneumoni, nöt, Afrika
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1605
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1605
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Sep 2012 08:27
Metadata Last Modified:04 Sep 2012 08:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics